Svensk föräldraförsäkring på efterkälken

Den svenska föräldraförsäkringen svarar inte längre mot behoven i samhället. Sverige halkar efter flera nordiska grannländer i utvecklingen mot en modern föräldraförsäkring och ett jämställt arbetsliv. Det visar Sveriges Kvinnolobby i rapporten Föräldraledig? Mer än en köksbordsfråga.

I Sverige är inte ens en femtedel av föräldrapenningen öronmärkt för pappan. Både Norge och Island har redan en tredelad försäkring och på Island är målet att dela försäkringen nästintill lika mellan föräldrarna. Även i Finland finns planer på en förlängning av pappaledigheten.

Det hittills enda framgångsrika sättet att påverka mäns uttag av föräldraledighet är öronmärkta dagar. I alla nordiska länder följer mäns uttag av föräldrapenning nära det antal dagar som är öronmärkta för dem. Det norska exemplet visar att när antalet öronmärkta dagar för pappor minskade år 2014 så minskade också mäns uttag på i princip samma sätt.

– Forskningen visar tydligt att ojämställdheten accelererar när det första barnet kommer och hur vi delar föräldraledigheten spelar stor roll. Det är anmärkningsvärt att svenska politiker är så passiva i att förändra detta säger, Jenny Andersson sakkunnig inom arbetsmarknadsfrågor på Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby föreslår:

  1. Individualisera föräldraledigheten: Det enda sättet att i grunden utmana gamla mönster som innebär att pappor kan fortsätta satsa på jobb och karriär medan mammor tar ett större ansvar för hem och barn är att dela föräldraledigheten lika. Det gäller både föräldrapenningen och den lagstadgade rätten till föräldraledighet.
  2. Dela rätten till deltidsarbete mellan föräldrar: Föräldrar bör kunna reducera arbetstiden med 12,5 procent vardera istället för, som i dag, med 25 procent gemensamt. Det skulle minska kvinnors deltidsarbete.
  3. Se över föräldraförsäkringens flexibilitet och åldersgränser: Sverige har en mycket flexibel föräldraförsäkring som gäller fram till barnets 12-års dag. Föräldrapenning bör koncentreras till barnets första tid i livet, särskilt den öronmärkta tiden. Möjligheten att förlänga föräldraledigheten genom att till exempel ta ut färre föräldrapenningdagar per vecka bör delvis begränsas.

Tommy Jansson

Länk till rapporten

You May Also Like