Marjaana Lehmonen Nilsson: Kommentar till Tobias Perssons krönika, “Varannan Damernas”

Jag läste just Tobias Perssons krönika om kvinnornas representation i maktpositioner. Det fick mig att tänka på hur representationen ser ut inom offentlig förvaltning beträffande personer som har sina rötter utanför Sverige. Till exempel i Eskilstuna är cirka 25% av kommunens invånare födda utanför Sverige. Hur många sådana ser vi bland de högre tjänstemännen i kommunen? Inte särskilt många… Underrepresentationen kan inte förklaras med att personer med utländsk bakgrund inte skulle ha högskoleutbildning. Bland t.ex. andra generationens iranier har 60% universitetsutbildning. Alltså fler än bland majoritetsbefolkningen.
Ur demokratisynpunkt är den här underrepresentationen bekymmersamt och har konsekvenser på flera sätt.

Med vänlig hälsning
Marjaana Lehmonen Nilsson

Detta är en insänd kommentar till artikeln Varannan damernas – Krönika av Tobias Persson.

You May Also Like