Den 26 augusti är det Jämställdhetsdagen – Dagen vill uppmärksamma vad som görs för att bygga bort ojämställdhet i samhället…

Samtal om trygghet och jämställdhet på Fristadstorget i Eskilstuna

I Eskilstuna uppmärksammas Jämställdhetsdagen på Fristadstorgets scen genom samtal om trygghet och jämställdhet. Samtliga partier som finns representerade i Eskilstuna Kommunfullmäktige kommer att finnas med.

Den 26 augusti (nu på fredag) hälsas Eskilstunaborna välkomna att lyssna på samtal om hur arbetet med jämställdhet kan vara en del av lösningen för att öka tryggheten i Eskilstuna. Till exempel upplever kvinnor i högre grad än män en känsla av otrygghet i det offentliga rummet.

– Det är en mänsklig rättighet att få leva ett liv fritt från våld och förtryck. Eskilstuna Kommun, både som organisation och samhälle, ska med kraft och tydlighet visa vägen och vara ett föredöme i att fördöma samt motverka våld och förtryck. Ingen ska någonsin fråntas rätten att själv bestämma över sitt eget liv, säger Lisa Friberg (S), ordförande i Jämställdhetsberedningen i Eskilstuna.

Trygghet är en individuell känsla som kan påverkas av olika saker. Det kan vara en otrygghet att inte kunna hantera sin ekonomiska situation eller själv kunna påverka i sitt liv. Det kan också handla om vilken tillit och gemenskap som finns mellan människor i ett område eller en familj. Men det kan också handla om oro för sin egen eller andras säkerhet. Att inte behöva bevittna våld eller själv bli utsatt för våld.

Fristadstorget nu på fredag

Platsen är alltså Fristadstorget nu på fredag och samtalet beräknas hållas mellan klockan 12.00 fram till 13.00. Medverkande på plats kommer att vara:

  • Lisa Friberg (S), ordförande i Jämställdhetsberedningen

Samtliga partier som finns representerade i Eskilstuna Kommunfullmäktige:

  • Jimmy Jansson, Socialdemokraterna
  • Marie Ekström, Moderaterna
  • Elina Nordberg, Centerpartiet
  • Mikael Nygren, Sverigedemokraterna
  • Maria Chergui, Vänsterpartiet
  • Fredrik Wernqvist, Kristdemokraterna
  • Linus Lakso, Miljöpartiet
  • Stefan Krstic, Liberalerna

Varför har vi Jämställdhetsdagen?

Den 26 augusti är det Jämställdhetsdagen. Dagen vill uppmärksamma vad som görs för att bygga bort ojämställdhet. Jämställdhet är en del av lösningen på många samhällsproblem, och arbetet med att bygga bort ojämställdhet gynnar både flickor och pojkar, kvinnor och män. Syftet är att lyfta skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män och deras möjligheter att påverka samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsberedningen består av politiker och verkar för ett mer jämställt Eskilstuna. Jämställdhetsberedningen har i uppdrag att se till att Eskilstuna Kommun årligen uppmärksammar den Internationella Kvinnodagen (den 8 mars), Jämställdhetsdagen (den 26 augusti) och den Internationella Mansdagen (den 19 november).

Eskilstuna Kommuns Jämställdhetspris

Eskilstuna Kommun delar varje år ut ett Jämställdhetspris. Priset delas ut till en organisation, en förening, ett företag eller en person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10.000 kronor. Förra året (2021) tilldelades Sandi Haddad Sharro årets Jämställdhetspris i Eskilstuna. Det för att under lång tid ha arbetat ihållande med hela sin själ för att öka jämställdheten genom att inkludera fler tjejer i ett aktivt fritidsliv. Du kan via denna länk höra en intervju som Radio eFOLKET gjorde med Sandi Haddad Sharro i samband med prisutdelningen.

You May Also Like