Larm om det stora antalet dödsfall i indiska fängelser

Human Rights Watch (en USA-baserad människorättsorganisation) slår nu (19/12 2016) larm om det stora antalet dödsfall i indiska fängelser. HRW har dokumenterat 591 fall mellan 2010 och 2015 och presenterar en 114 sidor tjock rapport. Organisationen tror dock att mörkertalet är stort och att det verkliga antalet är betydligt större. Än värre; HRW pekar på att ett stort antal av de döda med stor sannolikhet mött döden p.g.a. tortyr. Är siffrorna riktiga så talar vi om minst hundra personer om året. Två personer i veckan. Den indiska polisen skyller på självmord, olyckor och flyktförsök.

Enligt indisk lag måste en arresterad få sitt fall presenterat för en domstol inom 24 timmar. Men WHR fann att av de 97 som 2015 dog i fängelse hade 67 inte fått sitt fall presenterat eller t.o.m. dött inom 24 timmar efter sin arrestering.

Ingen polis har under åren 2010 -2015 ställts till svars för dödsfall eller tortyr.

Källa: Human Rights Watch och BBC

Peter Widén

You May Also Like