Lula da Silva. Bör inte tillåtas bli president, enligt den rika överklassen

Storkapitalet förordar kupp mot Lula i Brasilien

Högern och kapitalet vill ha en kupp för att hindra demokratins gång i vilken Lula da Silva förmodligen går mot seger i valet 2022. Gång på gång visar sig borgerlighetens entusiasm för demokrati vara begränsad och bara gälla så länge de kan styra och ställa.

Källa: Brasil Wire 210813

Economist From AS/COA Member Santander Suggests New Coup To Prevent Lula’s Return

Översättning: Zoltan Tiroler

*****

Brasiliens Arbetarparti PT har reagerat med indignation på en rapport från Banco Santander som öppet förordar en ny kupp för att hindra förre president Lula da Silva från att återinta presidentämbetet. Santander är medlem av Wall Street Lobby och Think Tank Council of the Americas (AS/COA) och dess chef för styrelsen i investment banken är Marco Antonio Achón.

Detta borde väcka bestörtning då AS/COA, som tidigare hette Business Group for Latin America, bildades på 1960-talet för att blanda sig i Latinamerikansk politik för att främja USA-bolagens intressen och hindra vänsterregeringar från att komma till makten. Det spelade en avgörande roll i militärkuppen i Brasilien 1964 och i den blodiga kuppen i Chile 1973. På senare tid har AS/COA varit framträdande i sitt stöd till korruptionen i Operation Lava Jato som spelade en viktig roll i kuppen mot Brasiliens president  Dilma Rouseff och hindrade Lula från att ställa upp i valet 2018.

Rede Brasil Atual är en rapport undertecknad av ekonomen Victor Candido från Santander Bank och verkar dela kupplanerna med nuvarande president Jair Bolsonaro för att förhindra att förre presidenten Luiz Ignacio Lula da Silva från PT att vinna valet 2022.

Rapporten är skickad till finansiella aktörer och kunder från den spanska banken i Brasilien. Här slås fast att:

Om det politiska och juridiska systemet, om det brasilianska politiska etablissemanget tycker att Bolsonaro-regeringen är komisk, så skulle en återkomst av Lula och hans allierade vara ett betydligt större hot. Idag är Lira ordförande i kammaren men under en PT regering skulle han vara en modest allierad skyddad i en lägre position.

I inledningen slås fast att “det är nödvändigt att erkänna problemet och möjligheten av att den korrupta Lulamaskinen återtar makten i valet 2022.

Rapporten skickades på mail till kunder och finansiella aktörer. Ekonomen från Santander Bank går längre:

Kort sagt skulle ingen stödja en kupp som gynnar Bolsonaro men man kan spekulera över en kupp för att hindra Lulas återkomst. Han kunde inte återväljas fram till nyligen. Det kan bli så igen. [Lula fick inte ställa upp i förra valet på grund av anklagelser som motbevisats och dragits tillbaka.]

Rapporten framkallade ilska i PT vid en tid när Lula ligger först i alla opinionsundersökningar efter att ha rentvåtts från anklagelser mot honom och han fått sina politiska rättigheter åter.

Det är ingen tvekan om att e-posten är en del av en analys som Santander skickar till många marknadsaktörer, säger en ekonom till tidskriften Forum. PT undersöker möjligheten av att stämma banken för att förespråka en kupp.

Brasil Wire 210813

Economist From AS/COA Member Santander Suggests New Coup To Prevent Lula’s Return

Artikeln har tidigare (17/8) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

 

You May Also Like