Eskilstunarektorer i uppror mot splittrande statlig lönestyrning

Rektorer på Eskilstunas grundskolor (genom Jens Lindgren och Fredrik Wetterling) har sett sig nödgade att offentligt i en debattartikel (EK 14:e oktober)  hårt kritisera den så kallade lärarlönelyftet. Det handlar om en fortsättning på ”förste-lärarlönerna” (5000 kronor extra i månaden som drevs igenom under Jan Björklunds och Alliansregeringens tid.

Rektorernas kritik handlar om att lärarlyftet, som med närmare 3000 i månaden skall riktas till ”skickliga pedagoger”, innebär godtycke och oberättigade löneskillnader. Lindgren och Wetterlings hänvisar till bedömningar som säger att så många som sex av tio bland grundskolans lärare nu har tankar om att lämna yrket.

Bland lärarna är också många av dem som fått ”lyftet” bedrövade. En av dem är idrottsläraren på Rekarnegymnasiet Jan Stranqvist

– De uppifrån dikterade löneskillnaderna har frätt sönder sammanhållningen. Systemen hotar arbetsglädjen i allra högsta grad, säger Jan Strandqvist till eFOLKET.

You May Also Like