Eskilstunarektorer i uppror mot splittrande statlig lönestyrning

Rektorer på Eskilstunas grundskolor (genom Jens Lindgren och Fredrik Wetterling) har sett sig nödgade att offentligt i en debattartikel (EK 14:e oktober)  hårt kritisera den så kallade lärarlönelyftet. Det handlar om en fortsättning på ”förste-lärarlönerna” (5000 kronor extra i månaden som drevs igenom under Jan Björklunds och Alliansregeringens tid...

Läs mer