Bild: Elden Miller / pixabay.

SMHI: Klimatförändringen värre än vi tidigare trott

Med nya beräkningar visar SMHI att den globala uppvärmningen sker snabbare än vad tidigare beräkningar har visat. Särskilt allvarligt är situationen på Arktis.

Efter flera års utveckling har forskarna på SMHI:s Rossby Centre i Norrköping nu gjort de första beräkningarna med den senaste versionen av den globala klimatmodellen EC-Earth.

Beräkningarna visar hur klimatet kommer att förändras fram till år 2100. Forskarna utgår från antaganden om framtida utveckling av samhället och mängden utsläpp av växthusgaser.

– Fler modeller visar liknande resultat, att uppvärmningen sker snabbare, och det bekräftar att det är angeläget att arbeta med utsläppsminskningar, säger Ralf Döscher, chef vid Rossby Centre.

Den kraftigaste förändringen sker längst i norr, där temperaturen i Arktis stiger mycket snabbare än den globala medeltemperaturen. Det påverkar havsisen, som minskar i alla scenarier. Det finns en uppenbar risk för att havsisen i Arktis på sikt kommer att försvinna helt under sommaren.

Framöver kommer klimatberäkningarna att utvecklas med en regional klimatmodell, för att ge ett mer detaljerat underlag om hur klimatet förändras i Sverige.

Beräkningarna ligger också till grund för ny forskning som kommer att utvärderas i FN:s klimatpanel IPCC:s nästa stora klimatrapport.

Tommy Jansson

Länk till forskningsartikeln och Rossby Centre:

Se även:

You May Also Like