Bokrecension: Farans år 1948

Roman utgiven av forlaget.com 2019

Patrik Berghäll (1973) arbetar som överlevnadstränare och äventyrsutbildare. Han är född i Ekenäs men är numera bosatt i Åbo. Berghäll skriver på sitt modersmål svenska.

Farans år är i Finland en benämning på efterkrigstiden 1944–1948, då man allmänt uppfattade att det förelåg såväl ett inre som ett yttre hot mot landets västerländska samhällsordning.

Helsingfors 1948. Säkerhetskommissionen övervakar landet efter fortsättningskriget. De allierade har problem med övervakningskommissionen: Kommer Finland att bli ett kommunistiskt land? Samtidigt planerar finländska kommunistgrupperingar en kupp och hoppas på att få hjälp från Sovjetunionen. I Washington är man rädd för Sovjetunionens expansion i Europa. Den hemliga operationen “Star Lane” ska motverka detta.

Jan Seger, en spion utbildad i CIA, tilldelas av marskalk Mannerheim uppgiften att hålla ett öga på finska kommunister. Erica Shannon, en amerikanska som emigrerat till sovjet men hamnat i ett sovjetiskt fångläger, utpressas till att bli spion och skickas till Finland på Sovjetunionens vägnar. De två spionernas banor möts i det kalla kriget, och deras öde är kopplat till Finlands.

Forskningen har dock sedermera klarlagt, att någon fara för en regelrätt kommunistisk statskupp inte existerade under de första efterkrigsåren, eftersom Moskva föredrog att satsa på samarbetet mellan de tre stora partierna – Agrarförbundet, socialdemokraterna och Demokratiska förbundet för Finlands folk/Finlands kommunistiska parti – med baktanken att de sistnämnda skulle tillskansa sig makten genom att erövra en dominerande ställning inom koalitionen, den modell som använts i de av Sovjetunionen erövrade länderna i Östeuropa.

Den dokumentära agentromanen Farans år 1948 som sägs bygga på sanna händelser beskriver den diplomati som fördes mellan president Paasikivi och den sovjetiske ambassadören Savonenkov. Bokens handling utspelar sig i Sovjetunionen, Finland, Sverige, Tjeckoslovakien och USA. Som en James Bond roman med handlingen mestadels förlagd till Finland, utan djupare personbeskrivningar. Till exempel beskrivs karaktärernas utseende inte alls. Det som stör mig i texten är inslagen av finlandssvenska.

Arto Virta

You May Also Like