Fotonot till friheten

Förtryckets digra våldsdepåer
står allom fritt exploatera.
Den fria världen kämpar på här,
den slåss för fred, tortyr mm.

Åt helvete med juridiken
ty kampen förs med själ och hjärta.
Formalia känner icke skriken
och papper icke tingens svärta.

Frihetens vind blir aldrig slutblåst,
vi blåser den i horn och tuba.
Hör fria världens sista utpost,
hör Guantánamo på Cuba.

PÅLSON

You May Also Like