Bildskapare: David Peterson / Pixabay.

Sensationellt initiativ: 800 höga tjänstemän slår larm om regeringarnas katastrofala uppbackning av Israel

Källa: BBC

Fler än 800 högre tjänstemän inom den högre förvaltningen i USA, EU och elva europeiska stater har undertecknat en skrivelse som dom benämner “den transatlantiska deklarationen”. I den kritiserar de höga tjänstemännen sina egna regeringars politik i Israel-Gaza-konflikten. De som signerat menar att deras regeringar agerande kan betraktas som farligt nära grova brott mot internationell lag.

Skrivelsen har skickats till BBC. Undertecknarna menar att administrationerna inte bara underlåter att stoppa upp en skadlig process utan att de aktivt skapar problem och stora faror. Det som hotar att hända är “en av de värsta mänskliga katastroferna i detta århundrade”, och experters varningar har skuffats åt sidorna.

Det vi nu ser är alltså ett utbrott av oerhört kraftig kritik inom statsapparaterna, och det handlar om stater som betraktas som Israels nyckelallierade.

”De som kan regionen och händelseförloppen, ja dom lyssnade man inte på”, säger en veteran inom den US-amerikanska administrationen.

Tjänstemännens uttalandet slår fast att Israel inte verkar känna några gränser. Tiotusentals har dött i onödan. Förutom genom israeliska bomber och kulor riskerar vi nu att få se dödlig massvält och livsfarliga sjukdomar.

Det är en verklig risk att det som våra regeringar nu gör, stöder och tillåter kan leda till folkmord, krigsbrott och etnisk rensning, hävdar de upprörda tjänstemännen.

En pensionerad US-amerikansk ambassadör menar att de kritiska statstjänstemännen samgående i ett gemensamt från är en unik och tidigare ej skådad händelse.

För mej är det något jag inte sett tidigare”. säger den tidigare US-Amerikanske ambassadören i Algeriet och Syrien

Han jämförde med stämningen 2003 inför Irakkriget när många tjänstemän ifrågasatte uppgifterna om massförstörelsevapen etc. Den här gången vill inte folk hålla käft. Inför Irakkriget teg man med vad man visste och det faktum att ingen kritik framfördes ledde till det fullständigt katastrofala Irakkriget.

Problemen med Gaza-kriget är så allvarliga och farorna så stora att dessa statstjänstemän nu känner sej tvungna att agera” fortsätter den pensionerade ambassadören.

Undertecknarna menar att den nuvarande karaktären på deras regeringars militära, politiska och diplomatiska stöd till Israel utan villkor eller krav på ansvar, helt enkelt tvingar dem att agera offentligt.

Risken för ytterligare tusentals palestinier dödas liksom att gisslan går samma öde till mötes är överhängande om vansinnet får fortsätta.

Det är naturligtvis oerhört uppseendeväckande att höga statstjänstemän på detta sätt går emot sin egen regering.

Det är ett händelseförlopp som snarast brukar förknippas med så kallade “förrevolutionära situationer”.

Det eFOLKET vet är att det bland undertecknarna finns höga tjänstemän från USA, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Tyskland, liksom EU-tjänstemän. Det ska enligt uppgift handla om tjänstemän från elva europeiska länder.

Läs också:

Skall Väst ge kolonialstaten Israel fortsatt immunitet mot kritik? – eFOLKET, 2 februari 2024.

You May Also Like