Rudolf Värnlund 1900 – 1945

Rudolf Värnlunds far var sångare i Operakören i Stockholm. Han växte alltså upp i Stockholm på Söder. Familjen hamnade dock i djup misär efter faderns tidiga bortgång. Rudolf Värnlunds mor fick då ensam försörja familjen. Hon tog då ett arbete på en tobaksfabrik på Söder i Stockholm. Allt detta bidrog till att även den då unge Rudolf blev tvungen att börja arbeta vid elva års ålder på en fabrik sedan på ett tryckeri som typograflärling. Men efter första världskrigets slut reste Rudolf Värnlund ner på Kontinenten. Efter några års kringflackande i bland annat Tyskland återvände han hem för att börja skriva ett antal romaner. Det här är några av dessa Det druckna kvarteret som kom ut 1929 , Den heliga familjen 1932 samt Modern och Stjärnan 1940. Rudolf Värnlunds romaner var vid den här tiden mycket kritiska mot det då framväxande Folkhemmet som han ansåg var fortfarande ett kapitalistiskt samhälle som förtryckte arbetarklassen både rent materiellt psykologiskt . Rudolf Värnlund ansåg alltså att arbetarklassen fortfarande var utsatt för utsugning från övermakten trots det då framväxande Folkhemmet som då stog för bland annat jämlikhet och solidaritet mellan olika samhällsgrupper.

Liknande artiklar:
Birger Wikström föddes i Bredåker i Norrlands inland. Hans far var skogsarbetare, men den unge
Ett författarporträtt - nedtecknat av Kjell Andersson Karl Rune Nordkvist växte upp i den lilla
1898 – 1973 Vilhelm Moberg växte upp i Moshultamåla en liten skogsby belägen några mil
Moa fick namnet Helga Maria Svartz. Hennes mor var ensamstående. Hon bodde då utanför Motala