Illustration Tommy Andersson

Rudolf Värnlund 1900 – 1945

Rudolf Värnlunds far var sångare i Operakören i Stockholm och Rudolf växte upp på Söder. Familjen hamnade dock i djup misär efter faderns tidiga bortgång. Rudolf Värnlunds mor fick ensam försörja familjen. Hon tog ett arbete på en tobaksfabrik. Rudolf blev tvungen att börja arbeta vid elva års ålder på en fabrik och sedan på ett tryckeri som typograflärling.

Efter första världskrigets slut reste Rudolf Värnlund ut på kontinenten. Efter några års kringflackande, bland annat i Tyskland, återvände han hem och började skriva.

Det druckna kvarteret kom ut 1929, Den heliga familjen 1932, samt Modern och Stjärnan 1940. Rudolf Värnlunds romaner var mycket kritiska mot det framväxande folkhemmet.  Fortfarande var det ett kapitalistiskt samhälle som förtryckte arbetarklassen både materiellt och psykologiskt. Arbetarna var utsatta för utsugning från övermakten, trots det framväxande folkhemmet som skulle stå för jämlikhet och solidaritet mellan olika samhällsgrupper.

You May Also Like