Illustration Tommy Andersson

Birger Vikström 1921- 1958

Birger Vikström föddes i Bredåker i Norrlands inland. Hans far var skogsarbetare, men Birger blev tidigt faderlös och växte upp tillsammans med tre syskon och sin mor. Om det har han berättat i sin kanske bästa roman De lyckliga åren som gavs ut 1954.

Birger Vikströms övriga böcker handlar ofta om hans tid som skogsarbetare eller arbetslös. Bland dem titlarna Gyllene Tider, som gavs ut 1949, Att vara dräng från samma år och Staden, 1950.

Hans sista bok, 13 historier, kom ut 1958, samma år som Birger Vikström avled.

You May Also Like