Illustration Tommy Andersson

Otto Carlsson 1915 – 2000

Han tog sig namnet Otto Karl-Oskarsson som författare. Otto Carlsson kom från ett fattigt småbrukarhem i Överkalix i Norrbotten. Han drabbades som ung av tuberkulos vilket färgade hans författarskap.

Debutboken  Glest mellan gårdarna 1943 skildrar industrialismens inträngande i Otto Karl-Oskarssons hemtrakter. År 1947 kom nästa roman Kall blåst över Oxnäset. Underrubriken var En roman om timmer.

Nästa roman Alla älvens timmer gavs ut 1949 och handlade om avfolkningsprocessen i övre Norrland.

You May Also Like