Rör inte öppna intaget till Vårnäs behandlingshem

15 oktober hade jag ett inlägg här i eFOLKET under rubriken “Hårt slag mot missbruksvården i Eskilstuna”.

16 oktober finns en insändare i Eskilstuna-Kuriren med rubriken:

Rör inte öppna intaget till Vårnäs behandlingshem”, undertecknat av:

“Hälsningar från: Anonyma nyktra kommuninnevånare som genomgått behandlingen på Vårnäs, och som är boende i Eskilstuna kommun och aktiva i AA & NA”.

(AA står för Anonyma alkoholister och NA för Anonyma narkomaner).

Jag vet inte om texten går att läsa i min avfotografering av insändaren. Och länk till artikeln kan nog bara läsas av de som prenumererar på Eskilstuna-Kuriren.

Vårnäs behandlingshem.

Därför citerar jag några stycken ur insändaren:

“Vi som skriver denna insändare är kommuninnevånare i Eskilstuna. Det som förenar oss är att vi gemensamt har ett problem – missbruk av alkohol och/eller narkotika. Vi kommer från olika samhällsklasser och har kommit olika långt i vårt missbruk, men Vårnäs behandlingshem har gett oss tron på ett liv i nykterhet….

Förslaget ligger att slopa det öppna intaget Vårnäs. Motivet är att man ska få bättre kontroll över sin ekonomi. Lägg av! Om “öppet intag” slopas för oss kommuninnevånare i Eskilstuna kommer kommunens kostnader att skena. Ska folk supa ner sig så mycket så tvångslagar (LVM med flera) behöver användas? Då kommer ni politiker att se att kostnaderna drar iväg”.

Och man avslutar sin insändare med:

“Ta ert ansvar kommunpolitiker i Eskilstuna och håll fast vid det öppna intaget på Vårnäs”.

Jag tycker det är jättebra att de som har egen erfarenhet av missbruksvården vid Vårnäs gör sin röst hörd. Man kan ju alltid hoppas att det påverkar beslutet om just Vårnäs behandlingshem som kommer upp till beslut i kommunfullmäktige senare eftersom Vårnäs ingår i ett gemensamt samarbete där fem Sörmlandskommuner samverkar.

Övriga beslut om nerdragningar av missbruksvården, som jag redovisar i mitt inlägg, har redan klubbats igenom i Socialnämnden, och blir inte en kommunfullmäktigefråga, om jag fattat rätt.

Vid mötet i Socialnämnden var det bara V och SD som protesterade mot dessa kraftiga nedskärningar.

Liberalerna gick med på förslaget om alla nedskärningar med undantag av att Eskilstuna kommun drar sig ur samarbetet vid Vårnäs behandlingshem.

Man kan ju alltid hoppas att den här insändare gör att majoriteten drar åt sig öronen och åtminstone låter Vårnäs vara kvar som behandlingshem för missbrukare från Eskilstuna kommun.

Rolf Waltersson

You May Also Like