Fattigdomsrapporten 2021 - de ohjälpta. Avfotad från stadsmissionens rapport.

Fler fattiga utanför välfärdssystemet

Idag 17 oktober är det “Internationella fattigdomsdagen”. Det är dagen då Stadsmissionen släpper sin årliga fattigdomsrapport som i år har rubriken: “Fattigdomsrapporten. De ohjälpta”.

“Årets rapport fokuserar på “de ohjälpta”. Människor med rättigheter i det svenska välfärdssystemet, men som av olika skäl inte får stöd. I stället köar de till Stadsmissionen och övriga civilsamhället för mat och kläder”, läser man i inledningen till rapporten.

Rapporten avslutas med “Sveriges Stadsmission vill att”:

  • Regeringen i nära samarbete med det civila samhällets aktörer kartlägger fattigdomen i Sverige, med ett särskilt fokus på utsatta grupper.
  • Regeringen tar fram en nationell fattigdomsstrategi med fokus på förebyggande insatser för att minska fattigdomen.
  • Ansvariga myndigheter samordnar sina insatser i syfte att enskilda människor inta ska “falla emellan” de olika välfärdssystemen.

På Eskilstuna Stadsmissions Facebooksida kan man läsa:

Alla vill tro att i Sverige får människor den hjälp de behöver, när de behöver den. Men vi på Stadsmissionerna möter en annan verklighet. Vi möter människor som inte fått den hjälp de behöver och troligtvis har rätt till...”

Lästips:

Egentligen är det en skam att det i Sverige, ett av världens rikaste länder, finns människor som lever i fattigdom – som måste tigga och be om mat och kläder.

Men när vi har en debatt som mera handlar om bensinpriser, RUT-avdrag för poolrengöring, mera miljarder till den militära upprustningen, slopad värnskatt för de välavlönade, och så vidare, hamnar frågan om att göra livet drägligare för de som har det allra sämst i bakvattnet.

PS.

Den “Internationella dagen för utrotande av fattigdom” är en temadag som firas (fira kanske är fel ord. Uppmärksamma vore mer passande. Min anmärkning) årligen 17 oktober runt hela världen. Dagens syfte är att uppmärksamma den globala fattigdomen. Dagen är officiellt erkänd av FN år 1992.

Källa: Wikipedia

Rolf Waltersson

You May Also Like