Bild från regionsormland.se.

Region Sörmland: Vänsterpartiet avvisar nedskärningar – föreslår istället skattehöjning

Valet hösten 2022 resulterade i ett nytt styre i Region Sörmland (tidigare Landstinget). Den nya ledningen består av Moderaterna (15 mandat), Centerpartiet(4), Vård För Pengarna (10) och Kristdemokraterna (5). I opposition befinner sej Socialdemokraterna (26 mandat), Sverigedemokraterna (14) och Vänsterpartiet (5). Miljöpartiet och Liberalerna lyckades inte i valet få tillräckligt med röster för att få representation.

De styrande borgerliga partierna är i praktiken beroende av uppbackning från SD.

Nu har den borgerliga regimen i region Sörmland lagt fram ett aggressivt nedskärningspaket. 700 jobb ska bort, vårdcentralen i Gallerian i Eskilstuna ska läggas ner, patientavgifter och avgifter för missade undersökningar ska höjas liksom taket för högkostnadsskyddet vid vård. Så även taxor i kollektivtrafiken.

Socialdemokraterna vill undvika nedskärningar i själva vården men vill istället skära ned på kulturen. Där vill man dra ner med 22 miljoner.

Sverigedemokraterna går ännu längre, man vill skära ned med 45 miljoner, cirka en tredjedel av anslagen till kulturverksamhet. När det gäller SD är det ju så att man avskyr delar av kulturverksamheten och tar nu tillfället i akt att begära nedläggning av aktiviteter. Men hymlar inte med att man egentligen vill ha en helt annan kulturverksamhet inriktad på ”kulturarvet”, sådant man själv definierar det. En nationalistisk, ytlig och politiskt unken kulturpolitik alltså. I stil med kristdemokratiska ungdomsförbundets förslag att skicka ut porträtt på kungafamiljen till skolor och förskolor.

SD vill också lägga ner Åsa Folkhögskola. Som ett led i borgerlighetens kamp mot folkbildningen får man förmoda.

Vänsterpartiet vill däremot inte sparka medarbetare och inte lägga ner vårdcentralen i Gallerian och inte skära ned på kulturen. Man föreslår istället en höjning av regionskatten med 70 öre så att den landar på 11:53.

Därmed får Vänsterpartiet anses vara det enda ansvarsfulla partiet i Regionfullmäktige.

I sitt budgetförslag skriver Vänsterpartiet bland annat:

Vi ser behovet av att utveckla Region Sörmland. Vi ser hur regionens verksamheter blivit lidande av tidigare
förd politik. Vi ser med oro på framtiden vad gäller regeringens syn på hur regionerna ska finansieras. Vår
önskan är en att regeringens insikt om att mer och större statliga stöd väcks, men vi ser det inte komma.
Region Sörmland har idag lägst skattesats i Sverige och sjukast invånare. Kostnaderna är idag mycket högre än intäkterna. Den matematiken går inte ihop i längden. Pengar måste skjutas till. Gör inte staten det så måste invånarna ta ett solidariskt ansvar. Vi ser därför att en skattehöjning är vägen att gå då inte statliga stöd kommer.
Vi föreslår därför en skattehöjning från 2024 på 70 öre. Det skulle ge en skattesats på 11,53 öre. Det gör att
vi fortfarande har bland de allra lägsta skattesatserna i Sverige.”

*******

Vi står inför en klimatomställning som just måste betyda en förflyttning av konsumtion från materiell sådan till vård, skola omsorg, kultur, bildning och breddidrott.

I denna tid har borgerligheten lanserat jobbskatteavdraget som leder i motsatt riktning. Resurser som skulle gått till vård skola etc. dras undan och läggs på materiell konsumtion. Och det är de välbeställda som gynnas. Jobbskatteavdraget gäller för det första inte pensionärer, sjukskrivna och bidragsberoende utan enbart de som är i arbete.

Jobbskatteavdraget innebär att staten förlorar enorma summor varje år. 2020 skulle staten ha haft över 128 miljarder mer att röra sej med om inte denna skattesänkning genomförts. (Andra skattesänkningar, för de rika, har dränerat staten ytterligare).

Med riktade statsbidrag skulle regionernas ekonomibekymmer kunnat lösas. Men den borgerliga regeringen, med stöd från SD, kommer inte att leverera det som krävs. Detta är bakgrunden till Vänsterpartiets förslag på en skattehöjning.

Den sörmländska borgerlighetens (inklusive Sverigedemokraternas) nedskärningar måste tillbakavisas. Liksom Socialdemokraternas.

Den fackliga organisationen Kommunal, avdelning öst har genomfört en protestmanifestation. Nu gäller det att protestaktiviteten från fackföreningarna och andra folkrörelser, liksom direkt från personalen inom Regionen Sörmland, håller i sig och utvidgas. En möjlig framgångslinje vore en massiv uppslutning bakom det förslag som Vänsterpartiet lagt fram.

You May Also Like