Sven Wollter: ”Nu går väl ändå fan på torra land!”

Den folkkäre skådespelaren och kommunisten menar att socialdemokraterna nu med sin politik rusat väldigt långt ut åt höger

Så här önskar man att en socialdemokratisk agenda bland annat skulle formuleras:

Socialdemokratiska Arbetarepartiet vill:

1) Sänka pensionsåldern och införa 6-timmarsdagen.
2) Lägga ner utredningen om inskränkt strejkrätt.
3) Förbjuda bemanningsföretagen.
4) Stoppa vinster i välfärden.
5) Garantera att den svenska alliansfriheten återupprättas.
6) Skriva under avtalet om stopp för vidare utveckling av kärnvapen.

Men icke, det är snarare tvärtom.

1) Jag läser att sossarna ämnar föreslå höjd pensionsålder till 69 år. Tänker att nu går väl ändå fan på torra land.

Att Timbro och betonghögern och liberalsvansen vill ha det så har vi länge vetat, men att de som säger sig vara ett arbetarparti ställer sig i spetsen det är förbanne mig ynkedom och svek. Att den som slitit i produktionen eller vården eller i skogen eller i handeln eller i klassrummen inte ska kunna få vila några futtiga år innan det är dags för slutkyssen är för jävligt.

Det är sant att pensionärerna blir fler och fler. Hurra för det.

Men det är mer än sant att svenska folket drar in mer stålar än någonsin. Att vår produktivitet ökar, det vill säga skillnaden mellan det vi jobbat ihop och kostnaden för att få fram det. Vi socialister kallar det mervärdet. Och det är just detta mervärde som direktörerna i alla tider velat sno åt sig merparten av. Det är det kampen gällt i mycket mer än hundra år.

Vi har råd att låta våra gamla vila eller odla rosor eller bara sitta och titta på havet.

2) Jag trodde jag skulle smälla av när jag kom hem efter en resa och såg att det socialdemokratiska arbetarpartiet avsåg att utreda en eventuellt inskränkt strejkrätt.

Drömmer jag eller är vi tillbaka i Saltsjöbaden 1938?

Icke. Man störs av att det i hamnen i Göteborg finns en fackförening som står upp för sina medlemmar och inte accepterar ett dåligt avtal som det andra facket gått med på. Har jag förstått saken rätt så vill man lagstifta om att finns det ett avtal så ska det gälla. Detta splittrar arbetarna eftersom det stora antalet anställda via bemanningsföretag – som på sina håll kan utgöra 80 procent av arbetsstyrkan – ofta saknar facktillhörighet, något som omhuldas av högerfolket. Alltså att stärka möjligheterna till facklig kamp, inte försvaga, borde vara socialdemokratisk politik.

Och följaktligen:

3) Förbjud bemanningsföretag. Alla människor har rätt att vara anställda av dem de arbetar för.

Jobbar du för LKAB ska du ha kontrakt med LKAB, jobbar du för SKF ska du ha kontrakt med SKF, jobbar du för….osv.

4) Inga vinster i välfärden. Om detta är enligt opinionsundersökningar 70 procent av befolkningen överens, men riksdagen med sossarna i spetsen vacklar. Här behövs demokrati.

5) Att vi släppte in en stor mängd tungt beväpnad utländsk trupp under Aurora 17-eländet var givetvis ett landsförräderi, som högsta befälet borde få stå till svars för i domstol och arbetarpartiet Socialdemokraterna borde nu ta sitt förnuft tillfånga och se till att hålla minst armlängds lucka till krigsorganisationen Nato.

För vanligt folk står det glasklart att vår nära förbindelse med imperiebyggaren USA knappast bidragit till fredlig stabilitet på vår avlägsna fläck här på klotet.

6) Det finns ett papper som vi har alla skäl att underteckna. Det handlar om stopp för ytterligare utveckling av kärnvapen. USA hotar och utpressar de stater som avser att skriva på. Sverige är ett av de länder som ryggar med svansen mellan benen. Det är en skam. Skriv genast på!

Den socialdemokratiska ledningen borde beakta vad arbetardiktaren Stig Sjödin en gång skrev. Han hade sin erfarenhet bland annat från Sandvikens järnverk.

”Det finns språkforskare som utrett
att den som i egenskap av förtroendevald förhandlare
tillägnar sig det juridiska avtalsspråkets terminologier
– för att kunna föra sina kamraters talan –
omärkligt övertar detta språks värderingar.
Det tar tid, men plötsligt syns sveket.

(…)
Moral kan inte förvandlas till teknik.
Då börjar sveket.”

Sven Wollter

You May Also Like