Recension: Eventuellt uppsåt – att döda ortens gangsters

Jan Guillous alter ego, journalistveteranen Erik Ponti och hans gamle vän, underrättelseofficeren Carl Hamilton är tillbaka. De har blivit pensionärer, har krämpor och tar sig fram med käpp. Men de är inte vilka pensionärer som helst. De har fått smak på att hjälpa utsatta människor, denna gång äldre som blivit utsatta för telefonbedragare.

När Ryssland anfaller Ukraina återinkallas Hamilton i tjänst och därmed får de två vännerna tillgång till hemliga militära resurser med vilka de skulle kunna förinta hela den organiserade brottsligheten. Detta ställer de inför det moraliska dilemmat: Vad är rätt att göra?

Erik Ponti funderar mycket över tillvaron och reflekterar över nutiden. Gängkriminaliteten i vilket samband Eskilstuna nämns, åldersdiskrimineringen, rasismen och rättssäkerheten i dagens Sverige. Han drar även intressanta paralleller mellan vår nuvarande regering och Hitlers regim. Pontis tankegångar är den starkaste och intressantaste sidan av boken. Sammanfattningsvis en väl genomtänkt och spännande kriminalhistoria som ger en insiktsfull blick på aktuella samhällsfrågor.

—Arto Virta

You May Also Like