Bild från Funktionsrätt Eskilstunas Facebooksida.

Politisk hearing om LSS

På Eleonoragatan 18 huserade tidigare möbelföretaget Jysk och tryckeriet Arkitektkopia. Idag rår Vård – och Omsorgsförvaltningen om den relativt stora byggnaden. På övervåningen, i ett före detta öppet kontorslandskap, finns idag 18 stycken föreningar som jobbar med olika typer av funktionsnedsättningar, eller för att använda det politiskt korrekta begreppet: funktionsvariationer. Tillsammans bildar dessa 18 föreningar Funktionsrätt Eskilstuna. Bland funktionsvariationerna som föreningarna arbetar med finns bland annat hörselnedsättning, synnedsättning, stroke och dyslexi.

eFOLKET besöker E18, som byggnaden kallas, på kvällen den 27 augusti. Anledning till detta är att det denna kväll ska hållas en politisk hearing med samtliga politiska partier som sitter i kommunfullmäktige. Funktionsrätt Eskilstuna har bjudit in politikerna för att diskutera LSS-lagen.

Lisbeth Flodman från Funktionsrätt inleder hearingen med att förklara att en grupp individer aldrig kan vara missanpassade i ett samhälle, utan att det är samhället som är missanpassat och misslyckat ifall människor ställs utanför. Efter Lisbeth tar Sven-Erik Fritz från Hörselskadades riksförbund till orda. Sven-Erik berättar om hur kostnaderna för LSS ökat med 16 miljarder på tio år. Han tar även upp dom privata vårdbolag som överdebiterar på assistansen och därmed gör vinst, samt hur psykiska nedsättningar tagits bort som berättigade kriterier för LSS-hjälp. I allt Sven-Erik säger finns kritik mot hur nuvarande LSS fungerar.

En åhörare i publiken är Kenneth Lindgren. Kenneth är på hearingen ihop med sin assistent Björn. Kenneth har hjälp av assistenter dygnet runt på grund av sin MS-sjukdom som har berövat honom all rörelseförmåga under halsen. Kenneth och Björn berättar båda om sin vardag för politikerna. Utan den hjälp som tilldelas Kenneth genom LSS skulle Kenneth gå under. Politikerna lyssnar intensivt på Kenneth och Björn för att sedan själva ta till orda angående LSS.

Från politikerna sprudlar samma kritiska enhet. Dom alla tycker att det är hemsk att bara 16 procent av alla LSS-ansökningar beviljas, till skillnad mot för några år sedan då siffran låg på 43 procent. Från MP lyfts att samhället investerar i att satsa mycket pengar på LSS. KD tycker att det är upprörande att det är under en högkonjunktur som nedskärningarna sker. Mikael Edlund från S hävdar att han personligen står i opposition mot sitt eget parti i LSS-frågan.

Efter politikerna sagt sitt får publiken ställa frågor. Mats Wahlqvist från RBU (rörelsehindrade barn & ungdomar) är kritisk mot den anarki som råder inom myndigheterna där LSS-lagen tolkas hejvilt, något Mikael Edlund inte håller med om. Ingvar Edin från HSO (Handikappförbunden) påpekar att inte ens alla nybyggnationer är anpassade för funktionsvarierade, vilket han tycker är beklagligt.

Hearingen avslutas med att Filip Rundström från M konstaterar att ifall det råder sådan enighet kring LSS på riksnivå som det gör här i Eskilstuna kommer det inte vara några problem att få till fundamentala förändringar.

Återstår att se ifall det kvällens politiker gav sken av kan ge avtryck i praktiken.

Linus Bouvin

Mer om Funktionsrätt Eskilstuna:

You May Also Like