Pisa-chefen: Det fria skolvalet i Sverige har förvandlat utbildning till en handelsvara

På tisdagen presenterades OECD:s Pisaundersökning som mäter 15-åringars färdigheter i läsförmåga, matematik och naturvetenskap. Den innebär vissa framsteg generellt för de svenska eleverna jämfört med den föregående mätningen. Samtidigt ökar skillnaderna mellan de bäst och de sämst presterande eleverna. Marknadssystemet avgörande faktor för de ökade skillnaderna.

Andreas Schleicher är OECD:s utbildningschef och högsta ansvarige för undersökningarna och säger till DN 3 december att likvärdigheten är en av de viktigaste uppgifterna för OECD och Pisa att hålla koll på. Han är mycket kritisk till det marknadsliberala system som funnits i Sverige sedan nästan 30 år.

– Jämlikheten mellan elever är grunden inte bara för hur ett land lyckas upprätthålla ett fungerande samhällssystem, utan också hur det klarar sig ekonomiskt, säger Andreas Schleicher.

Han har flera gånger varnat för att gapet mellan hög- och lågpresterande elever fortsätter att öka i Sverige. Han har även föreslagit att resurserna styrs om så att skolor i socioekonomiskt utsatta områden får mer.

– När vi började med Pisa för snart tjugo år sedan såg vi att den svenska skolan hade blivit mer av, vad ska man säga, en handelsplats.

Föräldrar och elever betraktades mer som kunder. Det hade också blivit allt svårare att rekrytera behöriga lärare vilket beror på att det har skett en devalvering av lärarrollen.

– Lärare ses litet som servicepersonal i Sverige, säger avslutar han.

Anna Ekström, utbildningsminister, ger sin syn på DN-debatt där hon framhåller att det ska vara ett privilegium att få driva skola – inte en rättighet. Det offentliga måste ta tillbaka kontrollen över att nya skolor inte etableras på ett sådant sätt att de bidrar till en ökad segregation och skolvalet konstrueras så att det är fritt och rättvist för alla elever.

Forskning visar att nuvarande regler för skolval bidrar till skolsegregation, till exempel genom att fristående skolor kan använda kötid som urvalskriterium. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen – bland annat genom att se över vilka urvalskriterier som används när fler elever söker en skola än vad det finns platser, skriver utbildningsministern.

Frågan är hur nyliberalerna i Centern kommer att ställa sig. Det är inte länge sedan Annie Lööf angrep Anna Ekström för att hon kritiserade skolkoncernen och vinstmaskinen Academedia för att i en platsannons sökt anställa en person som ska “bearbeta vårdnadshavarna” redan när de väntar barn.

Så här skrev Anna Ekström på tvitter:

“Ser ett skolföretags jobbannons om marknadsföring, identifiera befintliga och potentiella touchpoints i en vårdnadshavares kundresa, anpassa kommunikationen efter olika kundgrupper i de olika faserna i kundresan, optimera och supportera. Olidligt! Ge mig kunskap och bildning!”

Och så här svarade Annie Lööf: Med tanke på att du skriver under som ansvarig minister – hur lirar det med punkt 9 i Januariavtalet?

“Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.”

Lärarförbundet konstaterar att Pisaundersökningen visar att gapet mellan de bäst och de sämst presterande eleverna har ökat inom områdena läsförståelse och naturvetenskap.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp och säkerställa att vi har ett system som kompenserar för elevers socioekonomiska bakgrund men också att vi riktar resurser dit de bäst behövs, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

Tommy Jansson

Källor:

You May Also Like