Om kolonialistiska benämningar, och sådana som inte är det …

ME Middle East som på svenska har blivit Mellersta Östern används tyvärr fortfarande  i svenska medier. ME är ett kolonialt begrepp till skillnad från NA, Nordafrika som är en geografisk beteckning.

För den egocentriska brittiska kolonialmakten var väl den europeiska kontinenten detsamma som  East, även om Near Eeast NE nog enbart betecknade den östra delen av kontinenten.

ME motsvaras av Västasien eller kanske lite mer precist av Sydvästasien. De gamla brittiska termerna har dock mycket svävande geografiska gränser.

Far East, FE  = Fjärran Östern har dock utmönstrats åtminstone i Sverige. Det betecknande tidigare såväl Sydostasien, och Kina som Japan. Mellan ME och FE låg det Brittiska Indien.

Uttrycket MENA är en sen konstruktion som fick större spridning efter att de brittiska kolonialväldet har gått under. Insnöade anglosachsiska akademiker har tydligen fått svenska rasistiska efterföljare. Det är ingen bra beteckning på ett geografiskt område och än mindre som beskrivning av någons nationalitet.

Dessa geografiska beteckningar bör inte användas som beteckning på människor som bor i dessa områden. Inga människor är nordafrikaner, utan istället t ex egyptier, tunisier, marockaner… Och framför allt inga västasier, utan istället irakier, syrier, libaneser. Nationstillhörighet/medborgarskap.

Mena är en meningslös sammanfattning av en mycket stor region som består av väldigt olika nationer och en mängd olika nationaliteter. Känns typisk att termen används av historielösa svenska rasister. Många av dem vet nog inte ens av bokstäverna står för.

Foste

You May Also Like