Alla foton: Rolf Waltersson.

Den gamla runstenen har hittat hem

I samband med grävningsarbete för den nya cykelbanan mellan Ärsta och Sundbyholm i Eskilstuna hittades en gammal runsten i en åker. Det var i mitten av augusti i år. Det var en ren slump att den inte krossades och blev till fyllningsmassa. En cyklist som råkade passera tyckte stenen såg lite speciell ut. När man tvättat ren en del av den lertäckta stenen såg man runtecknen.

Nu har stenen, som fått namnet “Tidöstenen” eftersom den hittades nära gården Stora Tidö, restaurerats och runorna har fyllts i med röd färg. Stenen har nu rests igen och står längs den nya cykelbanan invid de gamla gravkullarna.

Lite historia och fakta om stenen. Den är ovanligt hög, närmare 4,5 meter.

Den är ungefär 1000 år gammal. Runskriften lyder: “Ingulv och Visäte reste denna sten efter Bugge och Sigsten. Gud hjälpe deras själ”.

Någon gång under 1600-talet försvann stenen. Att det är den försvunna stenen man nu hittat framgår av en teckning från 1686. En teckning gjord av Johan Peringskiöld från Strängnäs.

Rolf Waltersson

You May Also Like