Foto: Hozny Salah / Pixabay

Palestina: 75 år sedan Nakba – den stora katastrofen

I 75 år har palestinska flyktingar vägrats rätten att återvända. Trots löfte i FN-resolution 194

Fler än 750 000 palestinier fördrevs i samband med staten Israels bildande 15 maj 1948. Omkring 12 000 människor dödades och 450 byar jämnades med marken. Palestinier kallar det Al Nakba, den stora katastrofen.

Flyktingarna sökte tillfälligt skydd i Gaza, på Västbanken och i grannländerna i väntan på att kriget skulle ta slut så att de kunde återvända hem. Men den dagen kom aldrig och de har ännu inte fått återkomma trots det löfte som gavs i FN-resolution 194 om deras rätt till återvändo eller kompensation.

75 år senare lever miljontals palestinier fortfarande i flyktingläger på Västbanken, Gaza, Libanon och på olika håll i runt om i världen. Men inte nog med det – fördrivningen fortsätter. Tusentals palestinier kan snart tvingas iväg från sina hem och marker i Masafer Yatta i bergstrakterna söder om Yatta i South Hebron Hills.

Ministrar i den nuvarande nationalistiska och högerextrema regeringen i Israel säger klart och tydligt att de vill bli av med palestinierna:

Det finns inga palestinier, sade finansminister Bezalel Smotrich i vintras och citerade därmed Israels första kvinnliga premiärminister Golda Meir. Varken 1948 eller idag finns någon tanke på en tvåstatslösning från israelisk sida.

När Israel konsekvent bryter mot internationell rätt borde det vara omvärldens och FN:s skyldighet att se till att palestiniernas rättigheter respekteras. Israel är det enda land i världen som skapats genom en FN-resolution och det förpliktigar. Men världssamfundet blundar och tiger.

Den stora katastofen, Nakba, är inte något som enbart hände för 75 år sen. Den pågår hela tiden med bombattacker, husrivningar, fortsatt utbyggnad av illegala bosättningar och en lika olaglig mur, med utomrättsliga avrättningar och med fängslande av minderåriga barn. På otaliga sätt pågår ett strukturellt våld mot palestinierna – det är en del av deras vardag.

Offren för 1948 års Nakba och offren för det ständiga våldet och den pågående Nakban väntar på omvärldens respekt och agerande. De har redan väntat alltför länge. Det är nu dags att Sveriges regering, EU och FN agerar!

Gert Andersson, Lund
Palestinagrupperna i Skåne

You May Also Like