Foto: Kris/Pixabay.

Ny larmrapport slår fast – De ekonomiska klyftorna ökar – Problemet är att regeringen inte tycker att det är ett problem

Jag hörde på Sveriges Radio P1 idag att Finanspolitiska rådet kommit med en rapport där man påvisar och understryker hur de ekonomiska klyftorna ökar i samhället.

Detta är i och för sig ingen nyhet. Vi får med jämna mellanrum rapporter från olika håll och kanter som visar samma sak – Det rika blir rikare och de allra fattigaste hålls nere i sin fattigdom. Till exempel att Sverige fortfarande har närmare 300 000 fattigpensionärer.

ORD OCH INGA VISOR – ÖKAD KRIMINALITET OCH URHOLKAD DEMOKRATI

I rapporten påpekar Finanspolitiska rådet att de ökande klyftorna främst beror på skillnaderna i kapitalinkomster och att detta leder till ”risker för bristande tillit i samhället, ökad kriminalitet och i längden en urholkad demokrati”.

Nu när man talar så mycket om att bekämpa (gäng)kriminaliteten måste detta vara en varningsklocka som borde väcka den mest lomhörde makthavare – att ökande skillnader mellan fattiga och rika leder till ”bristande tillit i samhället, ökad kriminalitet och urholkad demokrati”.

Man kan spetsa till det genom att säga att de fattiga försöker berika sig genom att råna banker. Medan de rika berikar sig genom att äga banker.

Men nu när bankerna inte längre hanterar kontanter har bankrånarna riktat in sig på att via digitala medier lura till sig pengar. Vi hör och läser om bedrägerier dagligen. Inte minst bedrägerier där man riktar in sig på äldre människor.

Samtidig får vi veta att de fyra storbankerna förra året gjorde 200 miljarder kronor i vinst, varav 120 miljarder ska delas ut till aktieägarna. Det kallar jag bankrån!

Inte nog med att de rika berikar sig genom kapitalinkomster. Det vill säga att man tjänar pengar på att äga pengar. Dessutom är skatterna på kapitalinkomster låg. Enligt skattereglerna betalar man lägre procent i skatt på kapitalinkomster, jämfört med skatt på arbetsinkomster.

Dessutom kan de rika genom fiffiga skatteplaneringar flytta sina pengar till ”skatteparadis” där det är mycket låg skatt, eller till och med noll skatt, på förmögenheter och kapitalinkomster.

Och genom en mängd skattesänkningar under senare år har de med högre inkomster och förmögenheter gynnats. Det är jobbskatteavdragen, slopad värnskatt, slopad förmögenhetsskatt, slopad fastighetsskatt med mera.

I sin rapport konstaterar också Finanspolitiska rådet att ”Sverige sticker ut”, jämfört med flertalet andra länder.

Att Sverige i vissa stycken nu kan betraktas som ett skatteparadis.

Jag hade tänkt läsa rapporten från Finanspolitiska rådet. Men jag lyckades inte hitta och ladda ner den. Kanske beroende på mina bristande färdigheter i den digitala världen där jag känner mig som en främmande fågel som hamnat vilse.

Det enda jag hittar är en kort sammanfattning av rapporten där några av rubrikerna är:

– Den ökade ojämlikheten beror på kapitalinkomsterna.

– Stora kunskapsluckor om förmögenhetsfördelningen. (Handlar om att när förmögenhetsskatten avskaffades slopade man (skattemyndigheten) också att hämta in uppgifter om förmögenheter)

– Mycket talar för att befintlig statistik underskattar förändringen i ojämlikhet. (En brasklapp. Det kan alltså vara ännu värre beträffande klyftorna mellan rika och fattiga)

Kan också säga att Finanspolitiska rådet är en myndighet som ska vara lite av en vakthund som ska granska regeringens finanspolitik, och slå larm om något är på väg att gå snett.

Frågan är om regeringen tycker att det ”går snett” nu när de rika blir allt rikare. Dessutom rikare genom kapitalinkomster, vilket ju är raka motsatsen till den heliga ”arbetslinjen” som ju regeringen predikar i andra sammanhang.

Naturligtvis ska man ha ett skattesystem som jämnar ut de stora skillnaderna mellan fattiga och rika. Alla begriper att ett samhälle med små klyftor är ett bättre samhälle – för alla.

Men att jämna ut klyftorna via skattesystem är som att försöka lindra symtomen i stället för att gå till roten till det onda – De stora löne- och inkomstskillnaderna där exempelvis en bolagsdirektör i ett stort börsnoterat företag tjänar 69 gånger mera än en arbetare.

Som avslutning. Det här är en ”utveckling” som pågått i flera årtionden. Så även tidigare regeringar av diverse färger har sin del av ansvaret.

Lästips:

Ny studie: Economic inequality in Sweden – An overview of facts and future challenges – Finanspolitiska rådet (rubriken är av någon anledning på engelska. Texten i övrigt är på svenska)

Ekonomiska klyftorna ökar – Sverige sticker ut – Göteborgs-Posten 21 februari 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela samhället – Akademikern 21 februari 2024

Finanspolitiska rådet – Wikipedia.

Det är synd om en stackars vd som ”råkat” få en hög lön – eFOLKET 7 februari 2024

Rolf Waltersson

You May Also Like