Foto: tuturgires / Pixabay.

Nedläggningen av Nord-Stream-utredningen väcker frågor

Svenska medier (bland andra Sveriges Radio, Expressen och Aftonbladet) rapporterade igår om att för svensk del läggs nu utredningen om sprängningarna utanför Bornholm hösten 2022 av gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2 ner.

Åklagaren Mats Ljungqvist motiverar detta med att “svensk jurisdiktion i ärendet saknas”. Med det menar Ljungqvist att han och SÄPO kommit fram till att attentatet inte var riktat mot Sverige, att svenska medborgare med största sannolikhet inte varit involverade som gärningspersoner och att svenskt territorium inte använts i sammanhanget.

Förhållandet att en i utredningen misstänkt tyskregistrerad segelbåt varit förtöjd i en hamn i Blekinge tolv dagar före sprängningarna vill Ljungqvist inte kommentera. Han nöjer sig med att säga att utredningen tittat på en mängd fartygsrörelser, inklusive det fartyg som varit förtöjt i Blekinge.

Varför Tyskland till skillnad från Sverige anser sig ha “jurisdiktion” vill han inte gå in på. Det material som den tyska utredningen är intresserad av har han överlämnat till dem.

Washington Post och Der Spiegel, som grävt i frågan, hävdar att den tyska utredningen har riktat misstankarna mot ukrainsk militär. Den aktuella segelbåten hyrdes av ukrainska dykare och utredarna har på båten funnit spår av ett sprängämne.

Som organisatör har i Ukraina utpekats en officer med bakgrund i säkerhetstjänsten.

Den svenske åklagaren Mats Ljungqvist gick tidigt ut med att han han höll det för starkt osannolikt att Ryssland sprängt sina egna gasledningar, och att inget tydde på att så skulle ha varit fallet. För detta fick från vissa håll i svenska medier upprörd kritik. Ljungqvist skulle inte ägna sig åt “politiska bedömningar“, hette det.

Sedan en tid har de tidigare frekvent förekommande påståendena om att Ryssland “naturligtvis” var “den enda tänkbara staten” bakom sprängningarna lyst med sin frånvaro, något som uppenbarligen berott på den tyska undersökningen och det som framkommit om en sannolikt ukrainsk aktion.

Frågan som nu osökt inställer sig är om det från Ukrainas och vissa NATO-stater pågår ett försök att “skademinimera” genom att lägga skulden på en “vildhjärna” och en grupp dykare som agerat helt på eget initiativ.

Den mycket ansedde US-amerikanske grävande journalisten Seymour Hersh har hävdat att han har en trovärdig källa som berättat om direkt US-amerikansk inblandning, med assistans från norska militära dykare.

Om US-amerikansk militär och/eller någon säkerhetstjänst varit involverad får det betraktas som självklart att den till CIA knutna svenska säkerhetstjänsten (SÄPO) vad gäller utredning av sprängningarna från första stund varit inriktad på mörkläggning.

Nu har den heta potatisen överlåtits helt och hållet till den tyska utredningen, och åklagaren Mats Ljungqvist har förmodligen pressats till att offentligt motivera nedläggningen för svensk del med dunkelt tal om “jurisdiktion” och hänvisningar till “sekretess”.

*******

Se också föredrag av och samtal med forskaren Ola Tunander.

You May Also Like