Foto: tuturgiires / Pixabay.

Nord Stream: FN underrättat om spår av undervattenssprängämnen på misstänkt båt

Tyska, danska och svenska utredare skriver i en gemensamt brev till FN:s säkerhetsråd att spår av undervattenssprängämnen hittats på den stora segelbåt som misstänks ha använts för transport till platsen för sprängningarna den 26 september förra året av Nord Stream 1 och Nord Stream 2.

Redan i mars skrev Die Zeit om att de tyska utredarna i samband med undersökningen av båten skulle ha funnit sprängämnesrester.

De gripna misstänkta personerna var utrustade med falska pass. En av de gripna var en kvinnlig läkare.  Av de fem gripna männen var två dykare och två dykarassistenter. Gruppen – som misstänktes vara “pro-ukrainsk” – hade seglat från Rostock den 6 september.

Ur brevet till FN:s säkerhets citerar nyhetsbyrån Reuters:

I nuläget är det inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt fastställa identiteten på gärningsmännen och deras motiv, särskilt när det gäller frågan om händelsen styrdes av en stat eller statlig aktör.”

Ukrainas säkerhetstjänst har nekat till att man varit inblandad. Vilket inte förvånat någon.

Också USA har förnekat inblandning. Detta med anledning av den legendariske US-amerikanske journalisten Seymour Hesrh’s detaljerade uppgifter om hur sabotaget mot Nord Stream planerades och genomfördes.

Enligt Hersh’s källa var även gasexportören och NATO-medlemmen Norge höggradigt involverad i sabotaget. Från norskt håll har föga förvånande hävdats att detta inte stämmer.

You May Also Like