Foto: 995645/Pixabay.

Långt innan den 7 oktober

Människan lever inte av bröd allena
men lite bröd måste hon ha
och inte alltför lite
och kanske fisk någon gång
men våra fiskare besköts
när de rörde sig nära den havsgräns
som Israel hade fastställt.

Förutom mat
måste människan också ha
rent vatten i tillräcklig mängd
men vattenledningarna
var förstörda
och en stor del
av vattnet otjänligt
många år innan
den 7 oktober 2023.

Människan måste också
ha ett hopp
om att det kommer
att bli bättre.

Mina läppar är för torra
och min hals snörs ihop
när jag försöker berätta
vad bristen har gjort med oss
när vi inte har fått handla
med andra länder
och utveckla vår ekonomi.

Min törst är svår.
Jag skulle gråta
om det hade funnits
vatten till tårar
i mina ögon.

Lena Staaf

You May Also Like