Svenska poliser för den handfängslade socialisten Mahmut Tat mot fångenskapen och rättslösheten i den borgerliga diktaturen Turkiet

Socialistisk Politik: Utlämningen av Mahmut Tat måste fördömas!

Sammanslutningen Socialistisk Politik har genom sitt verkställande utskott riktat en kraftig protest mot utvisningen till Turkiet av den sedan 2015 i Sverige bosatte Mahmut Tat. I sitt uttalande uppmanar Socialistisk Politik alla socialister och demokrater i Sverige att förenas i fördömanden och ansträngningar för att stoppa de utvisningar som Sveriges regering nu, som ett tillmötesgående gentemot Erdoğans regim, vill se genomföras.

*****

Den svenska staten har nu levererat den första politiska fången till Erdoğan. Mahmut Tat, bussförare från Dersim, kom till Sverige 2015 på flykt undan en sexårig fängelsedom för ”samröre med terrorister”. Utvisningen beslutades för över ett år sedan men regimtrogen turkisk media jublar över den som en framgång för Erdoğans regim. Samma regim som just nu bombar civila mål i Rojava i norra Syrien utan att den svenska regeringen har ett ord att invända.

Journalister, medborgarrättskämpar, politiska oppositionella, nationella minoriteter, ja alla som inte passar in i Erdoğans mall förföljs och saknar helt rättstrygghet i dagens Turkiet och brännmärks rutinmässigt som ”terrorister”. Över hundra tusen offentliganställda har avskedats anklagade för just detta, hundratals journalister sitter fängslade, tusentals organisationer har förbjudits och nyligen skärptes statens kontroll över internet och sociala media. Ändå ser svenska myndigheter inga problem med att utvisa politiskt aktiva till detta land, dess fängelse och torterare.

Både den förra, socialdemokratiska regeringen och den nuvarande har lovat att svenska och turkiska säkerhets- och underrättelseorganisationer ska bedriva ett permanent samarbete tillsammans med ländernas olika ministerier. Den svenska staten är alltså idag en del av den turkiska statens maskineri för att bekämpa oppositionen.

Socialistisk Politik protesterar mot detta och uppmanar alla demokratiska krafter att göra detsamma.

* Inga utvisningar eller utlämningar av människor som är dömda i politiska rättegångar i Turkiet!
* Avbryt samarbetet mellan svenska och turkiska säkerhets- och underrättelseorganisationer.
* Vägra acceptera Erdoğans terroriststämpel på oppositionella.
* Frige Mahmut Tat!

221204
Socialistisk Politiks verkställande utskott 

You May Also Like