Vad vi bevittnar är en moralisk kollaps för svensk socialdemokrati

Utrikesminister Ann Linde har lämnat över ett “Letter of Intent” till NATO-ledningen. En avsiktsförklaring alltså. Det handlar alltså om vad Sveriges Regering vill med NATO-medlemskapet. Sverige är nämligen nu accepterat som “Ansökarland”.

När det gäller kärnvapenhanteringen vill den svenska regeringen uppenbarligen understryka att NATO inte riskerar några problem. Så här står det i Ann Lindes brev:

“Sverige accepterar NATO:s inställning till säkerhet och försvar, vilket inkluderar den avgörande roll som kärnvapen spelar och har för avsikt att delta fullt ut i planeringsprocessen för NATO:s militära struktur och kollektiva försvar, samt är berett att sätta in styrkor och förmågor för alla alliansens uppdrag”.

I brevet utlovas också att Sverige tar på sej alla ekonomiska åtaganden som NATO kräver. 700 miljoner kronor om året, förutom att Sverige redan beslutat att öka landets egen krigsbudget till 2 procent av BNP, vilket motsvarar typ 9 procent av statsbudgeten. Jämfört med 6 procent år 2021.

I brevet lovar också Sverige att med “handlingskraft, beslutsamhet och i solidaritet” bekämpa “terrorism”.

Det handlar naturligtvis om de krav som den auktoritära regimen i Turkiet ställt och som går ut på att Sverige måste delta i jakten på oppositionella i Turkiet och turkiska och kurdiska oppositionella som lever i Sverige, liksom i kampen mot kurdiska rörelser i Turkiet och Syrien. Kort sagt ställa upp och stöda den turkiska regeringens antidemokratiska politik.

William Alberque, direktör vid International Institute for Strategic Studies menar att Sverige nu förväntas att ställa upp med konventionellt flygstöd vid kärnvapenövningar och naturligtvis också med skydd och stöd i skarpt läge. Hjälpa till så att NATO kan genomföra ett kärnvapenanfall till exempel. Sverige kommer också att delta vid de återkommande planeringsmöten där man uppdaterar vilka städer etc. som ska kärnvapenbombas om beslut från NATO:s högsta ledning kommer. Överbefälhavaren för NATO är av hävd en US-amerikan.

Vad vi bevittnar är en moralisk kollaps för svensk socialdemokrati. Den rörelse som så sent som under Olof Palmes tid verkade för en kärnvapenfri zon i Norden, för Östersjön som fredens hav och med det långsiktiga målet att minska och slutligen avskaffa kärnvapenarsenalerna i hela världen, denna socialdemokratiska rörelse omfamnar nu precis som de borgerliga partierna kärnvapenstrategin. Och detta i en tid när man för första gången på länge faktiskt diskuterar möjligheten av att använda “taktiska” kärnvapen med mera.

Sverige kommer att vara en del av en krigsmakt ledd av USA. En krigsmakt med uppgift att upprätthålla en världsordning där de härskande kapitalintressena i de rika länderna garanteras sina profitmöjligheter och geopolitiska kontroll. Denna krigsmaskin är alltså inte vår och vi har ingen som helst anledning att ge den något som helst stöd. Tvärtom.

Inte en man, inte en kvinna, inte ett öre till den USA-ledda krigsmaskinen NATO! Avskaffa alla kärnvapen!

Peter Widén

You May Also Like