Latinamerikagrupperna: Möte 8/10 om El Salvador på Eskilstuna Folkhögskola

Latinamerikagrupperna är en organisation som verkar för ett solidariskt samarbete med folkliga rörelser i Latinamerika.

Eskilstunaavdelningen kommer nu på lördag, den 8 oktober, att anordna ett informations- och diskussionsmöte om situationen i … Läs mer “Latinamerikagrupperna: Möte 8/10 om El Salvador på Eskilstuna Folkhögskola”

Read more