Stadsmissionens rapport – Hemlös 2021

Stadsmissionen har nu kommit med sin årliga rapport om hemlösheten i Sverige. Tema: “Är kommunernas arbete mot hemlöshet effektivt?”

Det är en tragisk, men intressant, läsning. Man slår fast att hemlösheten ökar och att det i Sverige finns 33 000 hemlösa som man “känner till”. Förmodligen finns ett mörkertal, så den verkliga siffran är säkert högre.

Som jämförelse kan nämnas att år 1993 fanns det ungefär 9 900 hemlösa i Sverige.

Jag ska inte skriva så mycket om vad som står i rapporten. Ni som är intresserade kan gå in själva och läsa. Jag ska bara återge vad Stadsmissionen skriver i sin sammanfattning:

Stadsmissionen har i årets rapport valt att fokusera på hur Sveriges kommuner arbetar med hemlöshetsfrågan. Den övergripande slutsatsen efter den granskning som genomförts av 17 utvalda kommuner är att arbetet spretar och att det saknas en tydlig röd tråd. Insatser görs, men de räcker sällan till, inte minst mot den strukturella hemlösheten som är ett växande problem. För att kommunerna ska kunna förebygga och motverka hemlöshet på ett effektivt och framgångsrikt sätt krävs tydligare riktlinjer. Det behövs också ett gränsöverskridande arbete för att sprida goda exempel och öka kunskapen om olika metoder för att bekämpa hemlösheten”.

Stadsmissionen drar sex slutsatser utifrån den granskning som genomförts i de 17 kommunerna:

  • Det saknas ofta långsiktiga satsningar mot strukturell hemlöshet.
  • Det saknas ofta kunskaper om hemlöshetssituationen i den egna kommunen.
  • Bilden av hur väl kommunerna samverkar med civilsamhället är splittrad.
  • Modellen “Bostad först” är framgångsrik – om den används rätt.
  • Det saknas effektiva modeller för samverkan med allmännyttan och med icke-vinstdriven      sektor.
  • Det saknas aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning i många kommuner.

Utöver dessa sex punkter vill Stadsmissionen se:

  • Ett statligt ansvarstagande för hemlöshetspolitiken.
  • Riktlinjer för hur kommunerna bäst arbetar effektivt och samverkar gränsöverskridande lokalt mot hemlöshet.
  • Spridning och modelltrogen implementering av modellen “Bostad först” över hela landet.
  • Utökat stöd och större kunskap om framgångsrikt arbete mot hemlöshet.

Av de nordiska länderna sticker Finland ut på ett positivt sätt:

Sverige borde titta på Finland, det enda EU-land där hemlösheten har minskat”, är rubriken på ett debattinlägg i Sydsvenskan.

Författare till debattinlägget är:

Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet som forskar om fattigdom, hemlöshet och sociala problem.

Per Eriksson, professor vid Lunds universitet och tidigare rektor för universitetet. Han har också varit generaldirektör för Vinnova.

(Vinnova är en statlig svensk förvaltningsmyndighet).

Lästips:

Stadsmissionens rapport. Hemlös 2021 Tema: Är kommunernas arbete mot hemlöshet effektivt?”

Sverige borde titta på Finland, det enda EU-land där hemlösheten har minskat”. Debattinlägg i Sydsvenskan 21 december 2018.

PS. När vår nye bostadsminister Johan Danielsson fick frågan i Studio Ett angående hemlösheten blev svaret:
Vi inväntar en utredning i frågan som ska presenteras i början av nästa år, enligt Aftonbladets ledarsida 3 december.

Undrar om landets 33 000 hemlösa känner sig tillfredsställda och trygga med ett sådant svar?

Rolf Waltersson

You May Also Like