11/9 – Chile – 11. september fortalt av de som gjorde det

av Hernando Calvo Ospina

I 1961, straks etter at han kom til makten, utnevnte president Kennedy en komité som skulle ta seg av valgene i Chile tre år senere. Ifølge en granskning fra en senatskommisjon [1], var den sammensatt av høytstående tjenestemenn fra utenriksdepartementet, Det hvite hus og CIA. En lignede komité ble etablert i den amerikanske ambassaden i Santiago. Målet var å hindre den sosialistiske kandidaten Salvador Allende fra å vinne valget. [2]

Allende var marxist, overbevist om at man kunne komme til regjeringsmakten på en fredelig måte, for derfra å kunne omgjøre statens strukturer til fordel for den fattige majoriteten. Han sa at for å nå dette målet, måtte man prioritere nasjonaliseringen av de store næringene, som var kontrollert av USA, fordi det var de som utnyttet de strategiske ressursene. Disse ideene og andre sosiale idealer gjorde ham uønsket i Washingtons øyne: han kunne fort bli et eksempel for folket i andre latinamerikanske nasjoner.

Läs hela artikeln på: Midt i fleisen – Søkelys på krigsindustrien og andre problemer.

You May Also Like