Missnöje med distansundervisning

De utbildningsföretag som anlitats av Eskilstuna kommun för att undervisa Komvuxstuderande, har misskött sina uppdrag, menar studenter som eFOLKET talat med. Studiehjälp har uteblivit och en student bemöttes med frånvaro av respons vid kursstart.

Avsaknaden av en gymnasieexamen innebär ett stort problem för de flesta jobbsökande. För dem som vill studera på universitet innebär det ett tidsmässigt dike. För dem i behov av en gymnasieexamen är den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) alternativet att vända sig till. Kommunens vuxenutbildning ska enligt lag tillhandahålla alla kurser som krävs för en gymnasieexamen. Kursernas ämnen kan dock variera från stad till stad. En gymnasieexamen innehåller 2250 gymnasiepoäng, varav de flesta gymnasiekurser utgör 50 eller 100 poäng.

På senare år har Komvux system förändrats. Privata externa aktörer har anlitats av kommuner och tagit över ansvaret för många gymnasiekurser. Detta sker av ekonomiska skäl, då anslagen till skolbudgetar minskar, och lärarna blir färre. I Eskilstuna har företagen, Jensen Education och Infokomp tidigare anlitats av kommunen. De flesta kurserna har hållits via distans, men Infokomp har haft ett fåtal klassrumskurser. David Johansson * har läst kurser hos både aktörerna.

– Jag har läst ett flertal distanskurser, mestadels för Jensen. Det värsta med denna undervisningsform är den totala avsaknaden av fysisk kontakt som råder mellan lärare och elever, menar David. Kommunikationen blir begränsad då allt sker via mejl, det är svårt att uttrycka sig fullständigt och man känner att man inte fått med allt man undrar över, menar han.

Jensen Education erbjöd en gång i veckan studiehjälp i Komvux studiehall. Men någon studiehjälp fick aldrig David.

– Jag gick dit fyra gånger. Inte en enda gång var den ansvariga personen på plats. En gång bemöttes mina protester med en ren lögn. Lögnen löd att studiehallen visst skulle vart bemannad med personal, trots att jag satt utanför den låsta salen under hela tidsförloppet, säger David. Till sist tröttnade jag och gick aldrig mer dit.

En annan person som studerat via Jensen och Infokomp är John Kälvehed. John vill studera på högskolan, och för det krävs en gymnasieexamen. John skulle ha läst fem kurser förra terminen, vilket skulle gett honom 500 gymnasiepoäng vid godkända betyg. Men några 500 poäng fick han aldrig. Han fick aldrig chansen till det. John blev nämligen utslängd från en kurs och ignorerades totalt av en annan.

– Min franska lärare gav mig ingen information under flera dagar. Sen helt plötsligt hade jag en ny ansvarig lärare. Jag missade sedan ett mejl från läraren där det stod att jag hade restuppgifter att lämna in. Dagen efter fick jag ett nytt mejl där det stod att jag är utskriven från kursen, berättar John.

– En annan kurs jag skulle ha läst var geografi. Jag hörde aldrig ifrån läraren eller någon annan heller för den delen. Det var som om att kursen helt glömts bort. Båda dessa kurser drevs av Jensen education.

Detta resulterade i att du blev av med 200 möjliga gymnasiepoäng. Försökte du aldrig kontakta Jensen Education?

– Jag jobbar heltid. Tid och ork för dispyter finns inte.

John tycker systemet med flera aktörer inom utbildning är fel. En soppa med flera kockar blir oftast osmaklig, menar han.

Vad tycker du bör göras för att rätta till detta?

– Detta är ett resultat av Göran Perssons kommunalisering av skolan. Kommunen bör lägga mer pengar på utbildningssektorn. Se till att lärarna blir fler så att utbildningen kan centraliseras hos en aktör, vilket bör vara kommunen själv.

Vid vårterminens start har kommunen sagt upp sina kontrakt med Jensen Education och Infokomp. Ny uppdragstagare är NTI-gymnasiet, som sen tidigare driver en gymnasieskola i kommunen.

* David Johansson heter egentligen något annat.

Linus Bouvin

John Kälvehed

You May Also Like