Eskilstuna folkhögskola + Ordfront = sant

Eskilstuna folkhögskola startar kurs i Mänskliga rättigheter i samverkan med föreningen Ordfront.

Under hösten inleder Eskilstuna folkhögskola ett samarbete med föreningen Ordfront och startar en enterminskurs i mänskliga rättigheter på distans. Ordfront och ansvariga för kursen har en mångårig erfarenhet av att utbilda inom mänskliga rättigheter och demokrati och kommer att behandla ämnen som till exempel grunderna och historia inom MR, dagspolitik, globala utblickar, grundlagar, asylrätt, kvinnors rättigheter och mycket mer.

Kursens syfte är att stärka människors handlingskraft och att aktivera medborgare för försvar av mänskliga rättigheter och demokrati. Som deltagare ska du få en fördjupad förståelse för mänskliga rättigheter med koppling till dagens stora frågor och kursen erbjuder även vägar för deltagare att aktivera sig.

Kursupplägget består av fem fysiska träffar, varav fyra sker på Eskilstuna folkhögskola och en i Stockholm under MR-dagarna. Kursen går att läsa på 50, 75 och 100% där även en resa och praktik ingår beroende på omfattning. Mer information om kursupplägg finns på eskilstunafolkhogskola.nu där du även söker kursen.

You May Also Like