Manipulerande kommendörkapten

Avslöjandet att USA med danska underrättelsetjänstens bistånd via kabeltrafiken spionerat på svenska institutioner, företag och politiker har fått USA:s trogna bundsförvanter inom svensk politik och på ledarsidor att slingra sej som maskar. Försvarsminister Peter Hultkvist är naturligtvis en ledande slingerbult.

Frågan är dock om inte priset tas av kommendörkapten Björn Markusson från försvarshögskolan. När denne intervjuas i Sveriges Radios Studio Ett lyckas han vända på hela historien.

Kommendörkaptenen menar att vi nu sitter och diskuterar “fel fråga” , (USA:s spioneri) när vi borde diskutera “hybridattackerna” från öst (Ryssland och Kina).

Det är nämligen enligt kommendörkapten Markusson Ryssland, eller eventuellt Kina, som sett till att det blivit så! Dessa har enligt kommendörkaptenen placerat ut “avslöjandet” om USA:s spionage. Markusson menar att Ryssland och Kina agerar oerhört skickligt. Man placerar uppgifter hos journalister i väst som inte ens anar att de agerar som brickor i spelet när de för vidare uppgifterna. Studio Etts reportrar frågar kommendörkaptenen om han kan verifiera sina påståenden. Nej blir svaret, motståndarna agerar oerhört skickligt. Det här handlar enligt Markusson inte om några amatörmässiga trollfabriker. Det handlar om eliten.

Observera att Markusson inte vågar förneka USA:s spioneri i det aktuella fallet. Han försöker helt enkelt väcka en annan fråga: Varför avslöjas det just nu? Och genom att svara att det handlar om att ryssarna (eller kineserna) just nu vill rikta blickarna bort från sina egna ageranden så vill han att vi ska diskutera Ryssland istället för USA.

Kort sagt. Kommendörkaptenen har inte ett uns av bevis för sina påståenden. Och även om de skulle vara korrekta så kan inte ens Markusson förneka att USA:s spioneri är ett faktum. Vad Markusson gör är att agera precis på det sätt som han beskyller ryssarna för att göra. Nämligen att rikta bort vår uppmärksamhet från sakfrågan (USA:s, NSA:s och Danmarks spioneri) genom att att pladdra om andra frågor. Och tyvärr måste man konstatera att studio Ett:s journalister inte ställer en enda kritisk fråga utan underblåser Kommendörkaptenens dimridåer.

Se också tidigare artiklar i ämnet:

You May Also Like