Vita Bergen, Sofia Kyrka. commons.wikipedia.org; Nordiska museet.

Lena Kallenbergs kosmopolitiska barndomsvärld – Vita Bergen med omnejd. Och människorna där.

Om romanen Min mamma hade många inneboende

På Söder i Stockholm, närmare bestämt på Skånegatan 77, bor romanens huvudperson Solfrid. Ännu inte tonåring… Livet leker med andra ord. Och det finns  mycket att upptäcka. Solfrids värld sträcker sig från Vita Bergsparken till Hornsgatan och bort till Medborgarplatsen. Norr därom känner hon sig bara vilsen. Solfrids mamma har dålig ekonomi, trots ett arbete på en liten fabrik som tillverkar prydnadssaker.Solfrids pappa drömmer om att bilda en orkester. Han spelar själv klarinett.

Det här är under de så kallade rekordåren. När svensk industri skrek efter arbetskraft. Den arbetskraften fanns på annat håll i Europa  Så till Skånegatan 77 kommer några av dessa gästarbetare och får bo hos Solfrid och hennes mamma. Fadern har sökt lyckan i Göteborg, med varierande framgång. Så Solfrid får lära känna Logga från Spanien,Tysti från Estland, Milan från Jugoslavien, Angelo från Italien och Kicki från Finland. Hamnen nere vid Stadsgårdskajen behöver folk. Men även ASEA i Västerås. Dit flyttar Angelo efter ett tag.

Genom de inneboendes livsberättelser får Solfrid en både bredare och djupare syn på världen utanför Söders höjder.

Den drygt 200 sidor tjocka romanen är en både lustfylld och lättläst bok om hur det var då på den tiden när varuhusen hette EPA Tempo och Konsum. Det var en tid då allting tycktes vara möjligt, en period i Sverige då allting gick som smort. Men hur blev det nu då med Solfrid. Inte så bra tyvärr. Hennes mamma tas in på Beckomberga på grund av psykiska problem, omedan pappan fortsätter att drömma om att bli en framgångsrik musiker.

Bokens styrka bygger på Lena Kallenbergs kunskaper om hur det kunde vara att växa upp på Söder i Stockholm i början på 1960-talet. Hon bevisar ännu en gång att hon är de kvinnliga författarnas svar på Per Anders Fogelström. Lena Kallenberg har djup empati och medkännande inför de människor som står längst ner på samhällsstegen.

Min mamma hade många inneboende gav Kallenberg årets Ivar Lo pris. Hon har sedan tidigare fått motta bland annat Martin Koch-sällskapets pris och Stig Sjödin-priset.

Lena Kallenbergs har skrivit ett fyrtiotal böcker. Några av dessa är Södermorsor från 2010 och Farmors son från 2014. Min mamma hade många inneboende kom 2018 på Karnevals Förlag.

Kjell Andersson

Lena Kallenberg.

You May Also Like