Ledare: Stoppa privatiseringen av hemtjänsten i Eskilstuna!

Den politiska majoriteten i Eskilstuna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, har beslutat att ge det multinationella bolaget Attendo uppdrag att ta över en del av hemtjänsten. Samtidigt hotar man att lägga ner det fungerande brukarkollektivet Vitsippan.

Inom arbetarrörelsen har sen en tid debatterats hur vi ska se på vinster i välfärden. Det är vänsterpartiet som drivit ”Nej till Vinster i Välfärden”. Kravet har fått brett stöd långt utanför vänsterpartiet och till och med bland många borgerliga väljare.

Mot den bakgrunden är det ett politiska självmål – just nu när kritiken mot privatiseringarna inom skola, vård och omsorg växer – av ett parti som påstår att man tillhör arbetarrörelsen att dra igång en privatisering.

Det är ju de sista decenniernas privatiseringar som lett till att skola sjukvård och omsorg som tidigare dominerades nästan 100-procentigt av samhällets gemensamt ägda institutioner (den ”offentliga sektorn”) idag har en betydande del som drivs i profitsyfte, vilket medför att skattemedel hamnar som vinster hos företag registrerade i skatteparadis.

Ilmar Reepalus utredning handlar ju om hur detta problem ska tacklas. Hans förslag har utsatts för kritik från vänster såväl som från höger. En del ser hans förslag som för långtgående, andra tycker tvärtom.

Några som verkar vända problemet helt ryggen för att istället bejaka privatiseringstrenden är Eskilstunas kommunledning.

Politikerna i vård- och omsorgsnämnden har beslutat att upphandla fyra av de totalt 23 hemtjänstområden som finns i Eskilstuna. Det är det multinationella bolaget Attendo som får uppdraget.

Motivet för privatiseringen är inte ens tron att det skulle kunna bli billigare utan helt enkelt ett bejakande av privatiseringar.

Så här säger Mikael Edlund (S) ordförande i Vård och Omsorgsnämnden i en intervju till Eskilstuna-Kuriren.

”Det är inte så att vi sparar massa pengar på det här, det är ytterst marginellt… Grundmotivet för detta är helt enkelt att ha jämförelseobjekt för att kunna utveckla vår egen verksamhet och det får vi nu.”

När frågan om hur vinster i välfärdssystemen ska kunna begränsas eller avskaffas pågår inom arbetarrörelsen bejakar Eskilstunas socialdemokrater istället privatiseringarna.

Eskilstuna styrs ju av en koalition mellan socialdemokraterna och de ytterst privatiseringsivrande moderaterna och centerpartisterna. De senare verkar dock inte behövt jobba speciellt hårt för att få med socialdemokraterna på privatiseringståget. Vänsterpartiet reserverade sej mot beslutet.

Men slagen mot välfärden riktas i Eskilstuna också mot de allra mest utsatta. Brukarkooperativet Vitsippan verksamhet i den gamla prästgården vid Fors Kyrka hotas nu av nedläggning.

Verksamheten bedrivs i första hand för personer med psykisk funktionsnedsättningen, men även för andra utsatta grupper. Den har haft stor betydelse för människor med behov av stöd.

Det är liksom i fallet med privatiseringen av hemtjänst Mikael Edlund (S) och Vård och Omsorgsnämnden som idag ifrågasätter Vitsippans fortlevnad.

Tydligen har kommunens jurister motiverat hotet om nedläggning med att Vitsippans verksamhet inte upphandlats enligt ”lagen om offentlig upphandling”.

”Lagen om Offentlig upphandling” är i sej en eftergift åt EU:s nyliberala krav. Enligt lagen ska offentliga investeringar över en viss nivå upphandlas och den som lägger det lägsta budet ska vinna. Vi vet vad det betytt. Den som kan lova att köra kollektivtrafik billigast får uppdraget. Den städfirma som säger: ”Vi kan städa fortare och billigare” får uppdraget. Stress och dramatiskt försämrade arbetsvillkor är resultatet.

Att hävda lagen om offentlig upphandling i fallet Vitsippan är rent bisarrt. Det är svårt att ens föreställa sej hur juristerna tänkt. Kooperativ som drivs av brukare och personal ger direkt inflytande åt dem som berörs av kommunernas sociala verksamhet. Det är ett mycket bättre alternativ än att flytta beslutsfunktioner som långt bort som möjligt – till internationella företag, vars ledning finns i andra länder.

Vitsippan måste få fortsätta sin verksamhet. Och när det gäller hemtjänstprivatiseringarna måste alla anständiga krafter nu intensifiera kampen för att få bort vinstintressen ut vård, skola och omsorg. Stoppa privatiseringen av hemtjänsten!

eFOLKETs ledarredaktion

You May Also Like