KD-topp bjöds av diktaturen, är rubriken från Aftonbladet, 23 januari 2023. Avfotad av Rolf Waltersson.

Att sila mygg och svälja kameler – Att vilja ha fred och sälja vapen till diktaturer

Jag läser i Aftonbladet 12 februari att EU-parlamentarikern David Lega (KD) varit på “studiebesök” i Förenade Arabemiraten.

På ett helt uppslag, 2 sidor, skriver Aftonbladet 12 februari om David Legas lyxiga resa:

“Business class, femstjärnigt hotell, fina middagar. Förenade Aramemiraten använder resan för PR”.

—Aftonbladet

Det är alltså Förenade Arabmeiraten som står för kalaset genom att betala för rubbet.

Själv tycker David Lega att det är helt okej att låta sig bjudas eftersom han också passade på att kritisera bristen på demokrati i Förenade Arabemiraten.

Resan skedde inom ramen för Europaparlamentets barnarbetsgrupp “Intergroup on childrens rights”, där David Lega är medordförande.

Att man lät sig bjudas berodde enligt David Lega på att EU:s reskassa var slut.

Hur som helst. David Lega (KD) har varit på “studieresa” i Förenade Arabemiraten för att studera barnarbete, samtidigt passade han på att ge en lektion om demokrati.

Jag blir inte imponerad. Det låter som en mutresa betald av diktaturen som nu använder det fina besöket från EU-parlamentet i propagandasyfte.

Aftonbladet beskriver Förenade Arabemiraten på följande sätt:

“I Förenade Arabemiraten är politiska partier förbjudna, liksom yttrande- och mötesfrihet. Godtyckliga frihetsberövanden förekommer liksom rapporter om tortyr. Homosexualitet är förbjuder och kan leda till dödsstraff. Landet tillämpar sharia för den familjerättsliga lagstiftningen, kvinnors självbestämmande är inskränkt”.

—Aftonbladet

Men inga klockor ringde för David Lega när han lät sig bjudas av regimen på lyxresan till detta land.

FÖRENADE ARABEMIRATEN I TOPP NÄR DET GÄLLER KÖP AV SVENSKA VAPEN.

Men vad som får mig att sätta rubriken: “Att sila mygg och svälja kameler” är att Förenade Arabemiraten nu ligger i topp, plats nummer 1, när det gäller svensk vapenexport. 2021 köpte Förenade Arabemiraten svenska vapen för 3,3 miljarder kronor.

Det är vapen som används i det “bortglömda” kriget i Jemen.

Så här skriver Svenska Freds:

“Vapenexport är en viktig drivkraft bakom militär upprustning och bidrar till att förvärra och förlänga konflikter, att legitimera förtryck samt ger upphov till snedprioriteringar som leder till osäkerhet. Svenska Freds vill avveckla den svenska internationella vapenhandeln. Vi kräver omedelbart stopp för all vapenexport till krigförande stater, stater som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, fattiga länder och länder med stora demokratiska brister…”

—Svenska Freds

Nu tillhör ju David Lega ett parti (KD) som inte ser några problem med den svenska vapenexporten. Så han bör i konsekvensens namn tycka att det är helt i sin ordning att Sverige medverkar till att beväpna denna diktatur.

Annars hade han kunnat passa på att fråga även om detta när han var på sitt “studiebesök”. Han kunde ha frågan om Förenade Arabemiraten är nöjda med de svenska vapen man köpt och som man nu “testar” i Jemenkriget.

Det kan ju vara intressant även för svenska vapentillverkare att få sin vapen testade “på riktigt”.

När det gäller länder som säljer mest vapen intar USA en ointaglig ledarroll:

Plats Land %
1 USA 39
2 Ryssland 19
3 Frankrike 11
4 Kina 4,6
5 Tyskland 4,5
13 Sverige hamnar på plats 13 0,8

Sverige hamnar på plats 13 med (0,8%).

Men ser man till ländernas storlek, per capita, är Sverige världens största vapenexportör. Dessutom går en allt större andel av den svenska vapenexporten till diktaturer.

Svensk krigsmaterielexport till fria, delvis fria och ofria länder 2000–2021. Bild från Svenska Freds.

Nu förväntar jag mig att Aftonbladet slår på minst lika stort med en artikel om svensk vapenexport till diktaturen Förenade Arabemiraten.

Oavsett vad man tycker om David Legas “bjudresa” till Förenade Arabemiraten tycker jag att Sveriges vapenexport dit är mångdubbelt värre.

PS. Förenade Arabemiraten är en diktatur. Det säger till och med David Lega. Sverige säljer vapen till Förenade Arabemiraten – vapen som man använder i kriget i Jemen. Sverige tycker att kriget i Jemen är hemskt, så hemskt att S, MP, L, C i januariavtalet ville stoppa svensk vapenexport till diktaturer som krigar i Jemen. Ändå fortsätter Sverige sälja vapen, Förenade Arabemiraten är nu största “mottagare” av svenska vapen.

Kan dubbelmoralen och hyckleriet bli tydligare än så? Var finns media som ställer de kritiska frågorna – som ställer hycklarna mot väggen?

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like