Kuba varnar i FN för USAs metod för ”terroristbekämpning”

Tortyr, kidnappningar och utomrättsliga avrättningar underminerar kampen mot terrorism, sade Kubas FN-ambassadör i FN:s Säkerhtetsråd. Han underströk att strategin i kampen mot terrorism inte kan följa den modell som USA tillämpar.

Frihetsgudinnan-vill-inte-se ”Varhelst lagliga och etiska lagar kränks, så tappar den internationella kampen mot terrorismen legitimitet”, sade Kubas FN:ambassadör Rodolfo Reyes. ”Brott mot mänskliga rättigheter, som tortyr, kidnappningar, olagliga gripanden, ”försvinnanden” och utomrättsliga avrättningar, kan inte accepteras.”Kampen mot terrorism kräver ett samarbete mellan alla, inte att man kränker andra staters oberoende, fortsatte Reyes och pekade på dataintrång och spioneri. Reyes uppmanade också till att kampen mot terrorism ska innefatta alla former, ”oavsett av vem, oavsett mot vem och oavsett var det genomförs” – inklusive terrorism som utförs av stater. FN får inte vara selektivt och fördöma vissa stater eller vissa metoder och ha överseende med andra för att skydda vissa politiska och ekonomiska intressen, tillade han. Straffrihet, dubbelmoral och manipulation försvagar kampen.

Kuba har undertecknat alla 12 av FN:s konventioner mot terrorism, men behölls av USA på en lista över länder som stormakten anser stöder terrorism fram till maj månad.

Telesurtv.net 160415

You May Also Like