Ken Livingstone, tidigare borgmästare i London, är medlem i Labour, Storbritanniens socialdemokratiska parti.

Londons f.d. borgmästare: “Kubas humanism förtjänar respekt och inte sanktioner”.

Londons tidigare borgmästare, Ken Livingston, sa i lördags att Kubas humanism förtjänar beundran och respekt, inte sanktioner och förtal.

I en artikel i dagstidningen Morning Star fördömde Livingstone lagförslaget från extremhögerns politiker Ted Cruz, Rick Scott och Marco Rubio i USA. I förslaget kräver de sanktioner mot länder som arbetar med de kubanska medicinbrigaderna.

Livingstone betecknade det som ett hot från Trump-regeringen mot små länder som behöver samarbetet med Kuba inom hälsoområdet.

Missnöjda med hur katastrofalt de hanterat coronaviruset i USA vill republikanerna dessutom neka medicinsk hjälp till några av de fattigaste och mest sårbara människorna i världen, som om inte deras sanktioner redan mördar länder som Kuba, Venezuela och Iran. USA orsakar också andra humanitära skador, underströk han.

Ex-borgmästaren framhöll den hjälp från den karibiska nationen som Kuba gett under Covid-19 pandemin i fler än 30 länder genom att skicka ut över 3 000 hälsovårdsarbetare. Något som väckt beundran och kärlek och som också motiverat en världsomspännande kampanj för att de kubanska medicinbrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021. Livingstone påminde om den långa historien av solidaritet som Kuba utövar och som medfört att ca 400 000 hälsovårdsarbetare har hjälpt andra folk vid naturkatastrofer. Kuba har dessutom hjälpt till att bygga hälsovårdssystem i sammanlagt 164 länder. Han påminde också om Kubas insatser i kampen mot apartheid i Afrika, om “Operation Mirakel” som återgett synten till fyra miljoner patienter och gratisbehandlingen av 25 000 barn som drabbades av radioaktivitet efter Tjernobylkatastrofen 1986.

Allt detta har skett under USA:s blockad. Denna blockad som är världshistoriens längsta, trots ett enhälligt internationellt samfund som varje år med överväldigande majoritet röstar mot blockaden i FN, påpekar Livingstone.

Livingstone säger att “det reaktionära förslaget från de republikanska senatorerna för att slå mot de kubanska medicinska brigaderna” kommer i ett läge när straffåtgärderna mot ön blir allt våldsammare. Han nämner restriktioner mot resor från USA, förbud mot kulturellt utbyte liksom utbyten inom andra områden känt som “folk till folk”. Dessutom nya restriktioner mot penningförsändelser som kubaamerikaner skickar till sina familjer.

Till det kommer aktiveringen av Artikel III i Helms-Burtonlagen som öppnar för krav i USA-domstolar mot företag och personer, kubaner eller utlänningar, som har affärer i egendomar som nordamerikaner ägde innan dessa nationaliserades i enlighet med lagen av kubanska regeringen i början på 1960-talet,

Livingstone framhöll att som en del av aggressionen har även “mitt under coronakrisen USA:s olagliga blockad hindrat leveranser av respiratorer och skyddsutrustning till Kuba.” Han uppmanar till stöd för den internationella kampanjen för att de kubanska medicinska brigaderna ska få Nobels Fredspris 2021 och manar till stöd i solidaritet mot USA:s blockad som fortsätter att skada det kubanska folket.

Cubainformacion 200803

Översättning: Zoltan Tiroler.

Artikeln har tidigare (6/8) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Humanitarismo de Cuba merece admiración y respeto, no sanciones y calumnias, dice exalcalde londinense

You May Also Like