Bergspredikan

En Göran Persson talade och sket
i samma stund med erkänd ödmjukhet:

– Zigenare ska kämpa där de bor
istället för att sitta här och tigga.

– Det bör förbjudas.

(Sen tyst, men tanken ryste Sobibor
där judar som fick kämpa själva ligga.)

Sålunda lärjungen till Mäster Palm.
Måhända kristenhetens nya psalm.

Sjungen av Judas.

PÅLSON