25/4 – John Bellamy Foster: The U.S. proxy* war in Ukraine

John Belamy Foster förklarade då han medverkade vid ett möte hos den rådgivande styrelsen för Tricontinental: Institute for Social Research:

“När vi pratar om Ukrainakriget är det väsentliga att inse att detta är ett proxykrig* Ingen mindre än Leon Panetta, som var CIA-chef och sedan försvarsminister under Barack Obama-administrationen, erkände nyligen att kriget i Ukraina är ett amerikanskt “proxy-krig”, även om det sällan medges…

Så hur kom detta proxykrig till? För att förstå det måste vi titta på det US-amerikanska imperiets huvudstrategi och då måste vi gå tillbaka till 1991 när Sovjetunionen upplöstes eller ännu längre tillbaks, till 1980-talet. Det finns två grenar av denna imperialistiska storslagna strategi, den ena handlar om geopolitisk expansion och positionering, inklusive utvidgningen av Nato, den andra handlar om USA:s strävan till kärnvapenöverläge…”.

* Det vill säga en av eller bägge huvudmotståndarna krigar med hjälp av ombud, där slagfältet hamnar i andra länder, eFOKETs anmärkning.

Läs mer:

You May Also Like