Protestens centrala måltavla är uppenbarligen NATO:s, Trump-administrationens och Pentagons främsta inflytelseagent i Sverige: Peter Hultqvist, krigsminister i S - Mp - regeringen. Bilden från omni.see

S-protest mot partiledningens kryperi för Trump i kärnvapenfrågan

Idag (18/6) har 75 välkända socialdemokrater gått ut i en debattartikel i Aftonbladet och hårt kritiserat sin partiledning och regeringens socialdemokrater för att svika partiets traditionella linje i kärnvapenfrågan.

Bland de 75 som nu offentligt protesterar finns Thage G Petterson, Lena Hjelm-Wallén, Philip Botström, Wanja Lundby-Wedin, Pierre Schori, Nasra Ali, Anna Hedh, Ingela Thalén, Ulf Bjereld, Maj Britt Theorin, Marita Ulvskog och Margareta Winberg.

Konkret är det partiledningens ovilja att underteckna en FN-resolution om förbud mot kärnvapen som de 75 med bestörtning kritiserar. Sverige spelade en viktig roll under arbetet med att ta fram resolutionstexten, som har stöd från en majoritet av FN:s medlemsstater. Men när Trump-administrationen med hög röst lät förkunna att Vita Huset och Pentagon skulle se mycket allvarligt på ett svenskt stöd till resolutionen, var det trumpetstöten som fick krigsminister Peter Hultqvist att dra igång en diskret men energisk kampanj, framför allt riktad till det egna partiets toppskikt.

USA:s och Hultqvists kampanj tycks ha varit framgångsrik i så måtto att UD och regeringen i sin helhet följt förhållningsanvisningen. Och i riksdagen tycks alla partier utom v ha accepterat kryperiet inför Trump och kärnvapenlobbyn.

Men, som de 75 protesterande socialdemokraterna, med hänvisning till två utförda opinionsmätningar, påpekar:

Sällan har svenska folket varit så eniga gällandes ett möjligt politiskt beslut. Olof Palmes Internationella Center har två år i rad bett Sifo ta reda på vad svenska folket anser om kärnvapenförbudet.

Nära nio av tio stöder kärnvapenförbudet och vill att Sverige skriver under. Oavsett vilket av riksdagens partier man röstar på finns en överväldigande majoritet som är för ett svenskt undertecknande.

De 75 menar att resolutionen mot kärnvapenförbud, som redan i juli 2017 preliminärt antogs av 122 av FN:s medlemsstater, som därefter påbörjat ratificeringsprocessen, med nödvändighet måste ratificeras (definitivt godkännas) också av Sveriges riksdag.

Vi vill som socialdemokrater upprätthålla den långa tradition av ned- och avrustning, fred och frihet som varit en hörnsten inom svensk socialdemokrati och arbetarrörelse.

Alva Myrdal, Inga Thorsson och Olof Palme har alla fått internationellt genomslag för sina idéer och sin kamp för en värld fri från kärnvapen.

2007 fick svenska Beatrice Fihn och hennes organisation ICAN Nobels fredspris för insatser som var av stor betydelse för tillkomsten av FN-resolutionen ör kärnvapenförbud. Fihn säger idag att hon är positiv till svenska utrikesministern Margot Wallströms initiativ till att samla ett antal icke-kärnvapenstater till diskussion kring hur större kraft skall kunna sättas in för utvecklingen av det så kallade icke-spridningsavtalet. Samtidigt understryker hon att Wallströms och Sveriges trovärdighet undergrävs av att Sverige inte ratificerat FN-resolutionen om kärnvapenförbud.

Wallström avfärdar denna kritik. Till TT har hon sagt att “de (icke-spridningsavtalet och FN-resolutionen) står inte i motsatsställning till varandra”.

Utrikesministerns svar har föranlett förundran, eftersom det var ju just detta som Beatrice Fihn underströk, samtidigt som hon kritiserade Sveriges regering för att vända ryggen åt FN-resolutionen om kärnvapenförbud!

De 75 protesterande socialdemokraterna vänder sig mot Wallström försök att dölja knäfallet för Trump och Pentagon bakom listiga och undanglidande ordridåer. I det i Aftonbladet publicerade debattinlägget skriver de:

– Det skulle innebära ett trendbrott mot Sveriges politiska och diplomatiska freds- och avrustningshistoria att inte underteckna och omvärlden skulle med största sannolikhet se på ett sådant beslut med förvåning.

De 75 undertecknarna mot den nuvarande partiledningens fjärmande från Olof Palmes linje i kärnvapenfrågan och utrikespolitiken är:

Adrian Magnusson
Agna Beslija
Amanda Maria Åkerlind
Ann Louise Levau
Anna Ardin
Anna Hedh
Anna Sundström
Anna Karin Hammar
Anton Cesar
Anton Jordås
Bengt Säve-Söderbergh
Benjamin Ivansson
Björn Lindh
Björn Wall
Carina Ohlsson
Carina Svedenberg Widqvist
Carl Tham
Diana Ghafour
Elin Lundgren
Emmelie Renlund
Eva Chrapkowska
Evert Svensson
Gunnar Lassinanti
Hans Josefsson
Heidi Lampinen
Henrietta Serrate
Håkan Bystedt
Ilan Debasso
Inga Näslund
Ingela Thalén
Irma Görtz
Ismail Quttineh
Jamal Mouneimne
Jeanette Derkaspar
Jesper Bengtsson
Jesper Eneroth
Johanna Karlén 
Julia Berg
Kadir Kasirga
Kenneth Johannesson
Laila Naraghi
Lara Badinson
Leif Mettävainio
Lena Hjelm-Wallén
Lina Stenberg
Madeleine Göransson
Maj Britt Theorin
Malin Lauber
Malin Malm
Margareta Winberg
Mari Huuponen
Marita Ulvskog
Martin Hallingström Skoglund
Mathias Tegnér
Mattias Irving
Monica Widman Lundmark
Mubarik Abdirahman
Nasra Ali
Ola Palmgren
Pavlos Cavelier Bizas
Peter Persson
Philip Botström
Pierre Schori
Sanna Eliasson
Shahin Khosravi
Sofie Eriksson
Svante Sandberg
Tajma Sisic
Talla Alkurdi
Teres Lindberg
Thage G Peterson
Tormod Nesset
Ulf Bjereld
Wanja Lundby-Wedin
Viola Furubjelke

 

 

 

 

 

 

 

You May Also Like