Bildskapare: Chicken on line / Pixabay.

Wagnerstyrkorna närmar sig Moskva – Putin liknar sig vid tsaren 1917

Wagner-bossen Jevgenij Progozjin hävdar nu att hans styrka intagit staden Lipetsk. Uppgiften har fått stöd från andra källor.

Det betyder att Wagner-trupper, uppgående till kanske 25 000 man, avverkat mer än halva vägen till målet – som är Moskva.

Från Moskva finns uppgifter om militära förberedelser i den södra delen av staden, och om att söder om Moskva hinder har förberetts på motorvägen.

Huruvida Vladimir Putin är kvar i Moskva är oklart. Presidentplanet skall under dagen ha lyft med destination S:t Petersburg, men det är obekant huruvida Putin själv var med på planet.

I ett tal i förmiddags fördömde han i starka ordalag Prigozjins “myteri”, och liknade sin situation med tsarens 1917. Med andra ord då denne störtades i den så kallade Februarirevolutionen.

Liknelsen är intressant därför att Februarirevolutionen drevs fram av folkmassornas krigströtthet, men ledde inte till ett slut på Rysslands deltagande i kriget. De som kom att bilda den provisoriska regeringen efter störtandet av tsaren drev kriget vidare. På samma sätt kan man tänka sig Prigozjin och oppositionella militärer och regimtoppar tänker sig att fortsätta kriget i Ukraina efter att Putin störtats från presidentposten.

Dock: 1917 gick det ju så att folket inte lade ner krigsmotståndet, och i oktober grep arbetarnas, böndernas och soldaternas rådsrörelse (sovjeterna) makten, anförda av Lenins bolsjevikparti – med resultatet att Ryssland drogs ut ur världskriget.

Kanske står vi nu inför en liknande utveckling. Prigozjin och maktens höjdare kommer förmodligen inte att avsluta kriget i Ukraina, om det blir så att de bildar en “provisorisk regering” utan Putin. Men en folklig rörelse kan bryta fram som vräker undan en provisorisk militaristisk regim bestående av den nuvarande makteliten.

Att Putin sedan länge betraktat Oktoberrevolutionen med avsmak har varit känt. Att han nu så tydligt identifierar sig med den reaktionära och förtryckande tsarregimen – och uttryckligen tar avstånd från Februarirevolutionen – kommer inte oväntat. Men bekräftelsen är ändå värd att notera.

24 juni 2023, kl: 17.32

You May Also Like