Kommunal: Tillåt vinster i sjukvården

Kommunals ordförande Tobias Baudin vill att vinstbegränsningen i välfärden inte ska omfatta de privata bolagen inom hälso- och sjukvården. Det framför han i en intervju i Dagens industri den 14 januari.

– Jag tycker att regeringen bör hålla sjukvården utanför. Vård, skola och omsorg är sektorer som ser väldigt olika ut, säger Tobias Baudin.

Han motiverar sin uppfattning med att professionen har en stark ställning inom sjukvården och att verksamheten är strikt reglerad när det gäller hur vården ska bedrivas.

– Man ser inte lika tydligt att vinsterna inom sjukvårdssektorn pressar villkoren för våra medlemmar. Många bland våra medlemmar och många i samhället tycker att det fungerar bra med de sjukhus och vårdcentraler vi har, säger Baudin.

På kongressen 2013 beslutades att Kommunal ska verka för att en non-profitprincip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Och i en medlemsundersökning från förra året bland anställda i privata välfärdsföretag, svarade 84 procent att överskott ska återinvesteras i verksamheten i stället för att tas ut i vinst.

Utredningen Ordning och reda i välfärden visar att det görs stora vinster inom hälso- och sjukvården. Avkastningen på så kallat operativt kapital åren 2005-2013 var 51 procent att jämföra med tjänstesektorn som helhet där avkastningen var 10 procent.

Det pågår också en allt starkare koncentration till stora aktörer. Capio, Aleris och Praktikertjänst står för cirka 50 procent av hela den svenska vårdmarknaden.

You May Also Like