Bild från Pixabay.

Afroamerikaner och fattiga drabbas hårdast av Corona i USA

Idag, 28 maj 2020, kommer det hundratusende offret för Coronaviruset i USA att dö. Enligt statistik från John Hopkins Universitet, JHU, var antalet människor som dött på grund av coronaviruset i USA 99 783, vid dagens slut 27 maj. Mer än tusen hade då dött under den dagen.

Enligt andra uppgifter passerade antalet döda redan något dygn tidigare 100 000. Men idag den 28 maj kommer även JHU:s dödssiffra att överskrida 100 000.

Men coronaviruset slår väldigt ojämnt bland människor i USA där afroamerkaner, och andra minoritetsgrupper har drabbats mycket hårdare än vita US-amerikaner. Dessutom har nästan dubbelt så många män som kvinnor dött på grund av cornaviruset.

Tidningen Guardian konstaterar att minst 20 procent av de döda är svarta medan de utgör cirka 12 procent av befolkningen. I Chicago, där 30 procent av befolkningen utgörs av svarta, så är mer än hälften av dem som dött på grund av coronaviruset svarta. I New York är dödligheten bland såväl svarta som latinos dubbelt så hög som dödligheten bland vita.

Svarta och andra minoriteter drabbas också hårdast av den ekonomiska krisen. En femtedel av den arbetande befolkningen i USA har förlorat sina arbeten under coronapandemin. Värst drabbad av minskade inkomster på grund av förlust av arbetsinkomster, är de hushåll som har haft lägst inkomster redan tidigare.

Samtidigt har levnadsomkostnaderna stigit kraftig. Under april ökade bland annat livsmedelspriserna i USA med 2,6 procent, den högst ökningen under en enda månad på över 40 år. Och som eFOLKET skrev igår (27/5) har samtidigt klyftorna Mellan fattiga och rika ökat dramatiskt.

H. Foste Hjälte

You May Also Like