Demonstration i Oslo, november 2018. Foto: KA, revolusjon.no

Just nu: Trumps våldsverkarförband övar i Norrbotten

Till Northern Wind har Sveriges Nato-anpassade krigsmakt döpt en just nu pågående militärövning. I övningen, som äger rum 18-27 mars, deltar totalt 10 000 soldater. 7 000 av dem tillhör förband från Storbritannien, USA, Norge och Finland.

Den svenska krigsmakten påstår att det inte handlar om en NATO-övning. Formellt är den svensk, de utländska makternas förband är “inbjudna”. Syftet är att “öka den operativa effekten”. I klartext innebär det att stärka NATO. Utgångspunkten är motsättningen till den kapitalistiska konkurrenten: Ryssland.

Sveriges krigsminister Peter Hultqvist. Har energiskt bekämpat Palme-linjen inom det socialdemokratiska partiet.

Sverige är idag djupt indraget i det västlig militär-industriella komplexet, och den militaristiska propagandan har under många år utan avbrott skruvats upp. De borgerliga partiernas ledningar, ledarskribenter på de borgerliga tidningarna och krigsmakten själv har stått för skruvandet. Men även från det socialdemokratiska regeringspartiet har den militaristiska propagandan utgått. I främsta ledet har regeringens krigsminister Peter Hultqvist stått. Denne inflytelseagent för Pentagon och Nato har också varit drivande i kampanjen mot ett svenskt undertecknande av FN:s resolution om förbud mot kärnvapen.

Daniel Ellsberg, visselblåsare 1971. Bild från jewishcurrents.org

I dagarna besöks Sverige också den före detta Pentagon-anställde Daniel Ellsberg, visselblåsaren som 191 läckte de så kallade Pentagon-pappren om USA:s smutsiga krig i Vietnam. Han tilldelades 2006 det alternativa nobelpriset, Right Livelihood Award, och har i år tilldelats Olof Palme-priset.

2017 gavs hans bok om kärnvapenhotet, The Doomsday Machine, ut. I en intervju i SR P1 (23/3) förklarade han att en internationell rörelse, sådan som den ungdomliga klimatrörelsen, nu måste skapas. I samtal med Sveriges utrikesminister Margot Wallström har han uppmanat henne att kämpa för att Sverige skriver under FN-resolutionen om kärnvapenförbud.

Daniel Ellsberg idag. Fortfarande på barrikaderna i kampen för en anständig värld.

Och naturligtvis har Ellsberg rätt i att det krävs en mäktig internationell rörelse mot militarism och kärnvapen. Mot Hultqvist, Trump, Macron och Putin måste en internationell folkrörelse, besjälad av solidaritet och militant pacifism, resa humanitetens och anständighetens fana. Att initiera och bygga en sådan rörelse är en livsviktig gemensam uppgift för vänstern och arbetarrörelsen i alla länder.

Låt oss slå fast: En sådan rörelse är nödvändig om barbariet inte skall tillåtas segra. Den som hävdar att en det inte är realistiskt att tänka sig att en sådan rörelse går att skapa har besvarat Rosa Luxemburgs Socialism eller barbari med att det senare alternativet är mänsklighetens framtid.

Rainer Anderssons gav sin bok om en arbetarfamilj på Södermalm 1879-1919 titeln “Om bara vi vill, så går det”. Sentensen härstammar från den svenske arbetarrörelsepionjären August Palm. Den bör sannerligen bli vår ledstjärna. Liksom den socialdemokratiska ungdomens paroll före och under världskriget 1914-1918:

Inte en man, inte ett öre till militarismen!

Tomas Vidén,
Eskilstuna

 

 

 

 

 

You May Also Like