Militarismens ande, anda och anlete. Bild från pixabay, skaparen anonym.

Det militaristiska parasitära vansinnets siffror och staplar

När diagrammen för kapprustning pekar uppåt i stället för neråt – då är det åt fel håll.

För några dagar sedan överraskade Eskilstuna-Kuriren med ett ganska stort reportage om EU och stormaktsdrömmar att bygga en gemensam EU-armé. Som härförare av dessa tankar står främst Frankrikes president Macron.

Detta möts med blandade reaktioner. Sara Skyttedal (KD) som är svensk EU-parlamentariker är överväldigad:
Det är väldigt viktigt att vi ser till att vi har kapacitet att ha den teknik som gör att vi kommer att kunna vara starka försvarsmässigt…

Vänsterpartiets Malin Björk är av motsatt uppfattning:
Det är en jättehemsk utveckling att man militariserar EU. Det är inte oväntat, men det är ändå en väldigt stor förändring att EU nu så öppet ska vara en upprustningsorganisation.

Hur står det då till med “försvarsförmågan” (krigsförmågan) bland EU-länderna, varav flertalet också är medlemmar i NATO? Hur stora är de “militära musklerna” om man jämför USA, Ryssland och NATO-ländernas militära satsningar?

I ett stapeldiagram från Sipri om rustningskostnaderna för 2018 ser man att Frankrike har en större militärkapacitet är Ryssland. Frankrike 64 miljarder dollar mot Rysslands 61 miljarder dollar.

(1 dollar motsvarar nu ungefär 10 svenska kronor. Vill man ha miljarderna i kronor i stället för dollar, får man lägga till en nolla bakom varje summa.)

USA, som ju är ett NATO-land, satsar 649 miljarder dollar, vilket är drygt 10 gånger mera är Rysslands 61 miljarder.

De europeiska NATO-medlemmarna (inklusive Turkiet) satsar tillsammans 296 miljarder dollar, vilker är 5 gånger mera är Rysslands militärbudget.

Räknar man samman samtliga NATO-länder, alltså även USA, blir deras “militära muskler” 945 miljarder dollar. Alltså 15 gånger mera än Ryssland.

Lägg sedan till att president Trump ökat på USA:s militärbudget med ytterligare 67 miljarder dollar för 2019 så att den totala summan nu är 716 miljarder… Bara den ökningen på 67 miljarder är större än Rysslands hela militärbudget.

I en kommentar till den ökade militärbudgeten säger president Trump, enligt SVT Nyheter 14 augusti 2018:
Vi kommer att ersätta åldrande stridsvagnar, flygplan och fartyg med den mest avancerade och DÖDLIGA teknik som någonsin utvecklats.

Jag vet att det blir mycket siffror. Siffror som är svårt att ta till sig. Ibland kan diagram vara tydligare än sifferrabblande. Det här stapeldiagrammet visar alltså hur mycket olika länder satsar på den militära kapprustningen.

Men notera “hacket” i diagrammet för USA. Vid en hastig anblick ser det ut som om USA och Ryssland satsar lika mycket. Men “hacket” betyder att stapeln för USA ska dras ut drygt 10 gånger längre.

Jag har därför roat mig med att dra ut hela stapeln för USA:s satsning för att det ska bli tydligt (den gula linjen)

Den röda linjen visar samtliga NATO-länders “militära muskler”

Man ska inte negligera Ryssland och den utveckling som sker där under despoten Putins ledning. Men att ge sken av att det krävs en kraftig militär upprustningen för att möta den “Ryska björnen” är nog som att se spöken mitt på ljusa dagen.

Författaren Henrik Tikkanen skrev något i stil med:

Vi vet vad kapprustning leder till. Men vi vet ännu inte vad nedrustning kan leda till.

Som avslutning vill jag citera vad Alfred Nobel skrev i sitt testamente angående fredspriset. Priset skall tilldelas den som:

Hafva gjort menskligheten den största nytta och tilldelas den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande af fredskongresser.

PS. USA står för cirka 36 procent av hela världens militär rustning. Det betyder att världens totala militärkostnader ligger på cirka 21 000 miljarder kronor. Eller utskrivet med alla nollor – 21000000000000 kronor.

Tänk vad mycket nytta man i stället kunde göra för mänskligheten med dessa pengar.

Men det får man väl inte säga i “det här jävla landet”. Då blir man väl betraktad som landsförrädare?

Rolf Waltersson

You May Also Like