Foto: esudroff / Pixabay.

Jordevandringen

Du föddes inte för att uppfylla jorden
den klarar sig bättre
utan ditt ältande och ditt ätande
 
Du föddes för att fylla tillvaron
med din nyfikenhet och dina frågor
ditt ifrågasättande och din förundran.
 
Du fick ögon
för att se det som försöker döljas
och för att blicka in i din egen själ.
 
Du fick händer
för att de ska greppa det bortflyende
och hitta andras händer.
 
Du fick kraft
för att välta stenar
och kämpa mot orättvisor.

Lena Staaf

You May Also Like